Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Oborová rada

Oborová rada je zřízena dle § 47 zákona o vysokých školách a článku 10 Statutu Fakulty financí a účetnictví, její činnost upravuje Studijní a zkušební řád VŠE pro studium v doktorských studijních programech.

Mezi hlavní úkoly oborové rady patří:

  • pečuje o aktualizaci a rozvoj doktorského studijního programu a jeho studijních oborů, iniciuje návrhy na úpravy nebo konstituování nových studijních oborů v rámci doktorského studijního programu,
  • kontroluje a hodnotí probíhající studium v daném studijním oboru,
  • navrhuje děkanovi odvolání školitele v případě prokázaného neplnění povinností,
  • ve spolupráci s garantem a školiteli řeší odborné a organizační otázky v doktorském studijním programu a ve studijním oboru.

FFÚ VŠE má dvě oborové rady: společnou OR pro obory „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“ a OR pro obor „Teorie vyučování ekonomických předmětů“.

Jednání OR:

2016/2017: OR Finance a ÚFŘP (7. 6. 2017, NB 139, 10-11:30 hod ) + OR TVEP (30.11.2016, 10:00)

2015/2016: OR Finance a ÚFŘP (9.6.2016) + OR TVEP (12.10.2015)

2014/2015: OR Finance a ÚFŘP (19.6.2015) + OR TVEP (22.10.2014; 9.6. 2015)

2013/2014: OR Finance a ÚFŘP (25.6.2014) + OR TVEP