Oborová rada

Oborová rada je zřízena dle § 47 zákona o vysokých školách a článku 10 Statutu Fakulty financí a účetnictví, její činnost upravuje Studijní a zkušební řád VŠE pro studium v doktorských studijních programech.

Mezi hlavní úkoly oborové rady patří:

FFÚ VŠE má dvě oborové rady: společnou OR pro obory „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“ a OR pro obor „Teorie vyučování ekonomických předmětů“.

Jednání OR:

2016/2017: OR Finance a ÚFŘP (7. 6. 2017, NB 139, 10-11:30 hod ) + OR TVEP (30.11.2016, 10:00)

2015/2016: OR Finance a ÚFŘP (9.6.2016) + OR TVEP (12.10.2015)

2014/2015: OR Finance a ÚFŘP (19.6.2015) + OR TVEP (22.10.2014; 9.6. 2015)

2013/2014: OR Finance a ÚFŘP (25.6.2014) + OR TVEP


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague