Hledat
Pokročilé hledání
Zpravodaj Fakulty financí a účetnictví

Imatrikulace studentů prvních ročníků FFÚ

Ve čtvrtek 14.9.2017 proběhly ve Vencovského aule VŠE v Praze slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků všech bakalářských studijních oborů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Noví studenti složili do rukou děkana fakulty imatrikulační slib a převzali etický kodex fakulty, který se slibem zavázali plnit.

Ve stejný den odpoledně proběhla také slavnostní imatrikulace nových studentů placeného magisterského studijního oboru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze "Master in Finance and Accounting" (MIFA), který je vyučován v angličtině, ze které je i následující fotografie.

 

Podepsána smlouva o Double Degree pro studenty MIFA

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze podepsala s Fakultou managementu Katolické univerzity v Lovani smlouvu o Double Degree programu pro studenty magisterského studia "Master in Finance and Accounting", který je vyučován v angličtině na naší fakultě.

Tato smlouva platná od 1.9.2017 umožňuje našim studentům oboru MIFA studovat jeden rok v Praze a jeden rok v Lovani a získat tak během jednoho studia magisterské diplomy z obou univerzit. Studenti MIFA si mohou pro své studium v Lovani zvolit mezi obory "Master in Management" nebo "Master in Business Engeneering".

   

První absolventi anglického programu MIFA

V pátek 30.6.2017 byli kromě absolventů českých magisterských studijních programů promováni také první absolventi anglického programu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze "Master in Finance and Accounting", kteří nastoupili do studia v roce 2015 . Všem promovaným absolventům gratulujeme!

FFÚ udělila pamětní medaili prof. Miloši Maříkovi

Na návrh děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a po schválení akademickým senátem FFÚ VŠE v Praze byla udělena panu prof. Miloši Maříkovi pamětní medaile Fakulty financí a účetnictví za jeho dlouholetý osobní přínos k rozvoji vědecké a pedagogické činnosti katedry financí a oceňování podniku a podíl na vzniku a rozvoji znalecké činnosti a profese v ČR.

Medaile byla panu profesorovi předána slavnostně na zasedání vědecké rady Fakulty financí a účetnictví ve středu 31. května 2017.

Gratulujeme!

Foto: Daniel Hamerník

Prezentace a fotografie z přednášky guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka

Ve středu 31. května 2017 proběhla od 9:00 hodin v posluchárně "B" VŠE v Praze jako součást zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze odborná přednáška guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka na téma:

Nekonvenční nástroje centrálních bank v průběhu krize a měnová politika ČNB

Foto: Daniel Hamerník

   

Přednáška guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na veřejnou část zasedání vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, na kterém vystoupí Ing. Jiří Rusnok (guvernér ČNB) s přednáškou a následnou diskusí na téma:

Nekonvenční nástroje centrálních bank v průběhu krize a měnová politika ČNB.

 • Přednáška se bude konat v posluchárně "B" nové budovy VŠE v Praze na Žižkově (nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3)
 • ve středu 31. května 2017 od 900 do 1030 hodin.

Absolventská středa FFÚ - Chartered Financial Analyst (CFA)

Fakulta financí a účetnictví pořádá další z cyklu Absolventských střed VŠE v Praze, která se bude konat na téma nejrespektovanější a nejuznávanější profesní kvalifikace pro specialisty v oblasti investování a správy investic na světě, kterou je  Chartered Financial Analyst (CFA) Na přednášce zakončené diskusí a malým pohoštěním vystoupí Ing. Marek Jindra, prezident CFA Society Czech Republik, který je absolventem naší fakulty:

 • Přednáška se koná ve středu 3. května 2017 od 18:00 hodin v Rajské budově v areálu VŠE na Žižkově.
 

Úřední hodiny studijního oddělení odpadají dne 31. 3. 2017

Úřední hodiny studijního oddělení FFÚ VŠE v Praze odpadají dne 31. 3. 2017 z důvodu konání promoce studentů bakalářského studia. Děkujeme za pochopení

Rektorský sportovní den s FFÚ 2017

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze pořádá již tradičně ve středu 26.4.2017 v rámci Rektorského sportovního dne na VŠE v Praze dvě vlastní akce pod společným heslem:

SPORTOVNÍ DEN PRO HLAVU I TĚLO

 • Pro zájemce je připravena příjemná atmosféra, soutěživé prostředí, pocit z dobře stráveného času.
 • Pro vítěze v obou soutěžích jsou připraveny peněžité i věcné výhry!
 • Můžete si vybrat jednu z následujících akcí, které doplňují akce pořádané VŠE v Praze a ostatními fakultami:
 • Je nezbytná Elektronická registrace
 • Sraz v 9:00 hodin u tělocvičny ve 3. patře Menzy Italská (IB).
 • Vybíhá se v 9:30 hodin směr Vítkov (pohodový běh cca 5 km).
 • K dispozici budou šatny, sprchy a občerstvení.
 • Podrobný program FFUn RUN obdrží registrovaní účastníci před konáním akce.
 • Kompletní propozice běhu na Vítkov
 • Více informací Vám může poskytnout Libor Vašek (KFÚA) na e-mailu: vasek@vse.cz
 • Více informací Vám může poskytnout Miroslav Rada (KFÚA) na e-mailu: Miroslav.rada@vse.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Workshop Transferpricing 2017

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze ve spolupráci se společností Grant Thornton pořádá v úterý 31. ledna 2017 workshop na téma převodních cen. Účast na workshopu pro studenty Fakulty zdarma na základě registrace (do vyčerpání volných míst). Transferpricing

První prezentace konsolidované účetní závěrky České republiky

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze Vás co nejsrdečněji zve na první veřejnou prezentaci údajů z první konsolidované účetní závěrky státu s doprovodnou diskusí a malým pohoštěním, která proběhne v rámci cyklu "Absolventské středy VŠE" ve středu 14. prosince 2016 od 18:00 do 19:30 hodin v posluchárně RB101 a na kterém vystoupí:
 • PhDr. Tomáš Vyhnánek (náměstek ministra financí pro Finanční audit a kontrolu)
 • RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA ředitel odboru „Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu“
 • JUDr. David Bauer ředitel odboru „Regulace a metodika účetnictví
Křest první konsolidované účetní závěrky České republiky
 

Výsledky Publikační soutěže děkana FFÚ 2016

Na základě volby profesorů Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ocenil v říjnu 2016 děkan fakulty nejlepší publikace v následujících kategoriích:

Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením:
 • STÁDNÍK, Bohumil, RAUDELIUNIENE, Jurgita, DAVIDAVIČIENE, Vida. Fourier Analysis for Stock Price Forecasting: Assumption and Evidence. Journal of Business Economics and Management [online]. 2016, roč. 17, č. 3, s. 365–380.
Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – odborná monografie (komise vybrala dvě publikace, které obdrží 1. – 2. místo současně):
 • PROCHÁZKA, David. Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická – Oeconomica, 2015. 154 s.
 • SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Rozpočtový proces obcí. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 180 s.

 Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – učebnice:

 • VANČUROVÁ, Alena, LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém 2016. 13. vyd. Praha : 1. VOX, 2016. 393 s. 

Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia:

 • ŠÍMA, Ondřej. Heterogenita mobilních výrobních faktorů jako narušení podmínky optimální měnové oblasti (příklad eurozóny). Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 3, s. 319–337.
 
Business Economics_Virselis_2011.indd Procházka_Dopady 15470 217286_big pe_obalka

Bowling pro prváky FFÚ

Vedení Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze v čele s děkanem doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph.D. pořádá pro všechny studenty přijaté do prvních ročníků bakalářských studijních oborů naší fakulty

Přivítání prvních ročníků FFÚ

ve čtvrtek 6. 10. 2016 od 1900 hodin

Studenti prvních ročníků zde mají možnost setkat se hned v úvodu studia v neformálním prostředí X Bowlingu na Žižkově (mapa) se zástupci vedení fakulty, svými vyučujícími a studentskými kluby FFÚ.

Součástí večerního setkání bude turnaj v bowlingu, jehož vítězové obdrží věcné ceny věnované fakultou.

Další informace poskytne studentská tajemnice Bc. Martina Dvořáková (StudentskyTajemnikFFU@vse.cz).
Bowling-pro-prváky_06-10-2016

FFÚ předsedá Národní účetní radě

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze převzala na příštích šest měsíců (od srpna 2016 do ledna 2017) předsednictví Národní účetní rady. Na základě principu rotace předsednictví se stal úřadujícím předsedou NÚR děkan fakulty doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., který vedení NÚR převzal od Ing. Jany Pilátové, prezidentky Svazu účetních.

Národní účetní rada sdružuje:
 • Komoru auditorů ČR
 • Komoru daňových poradců ČR
 • Svaz účetních
 • Vysokou školu ekonomickou v Praze zastoupenou Fakultou financí a účetnictví
L-NURkruh  

FFÚ získala akreditaci ICAEW

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze získala další profesní akreditaci

Nejvlivnější profesní instituce certifikovaných účetních v Anglii a Walesu (ICAEW- Institute of Chartered Accountants in England and Wales) udělila Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze akreditaci vybraných oblastí účetnictví a podnikových financí. Tuto akreditaci získala Fakulta na základě posouzení vybraných předmětů bakalářského a magisterského studia pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku.
 • ICAEW udělila akreditaci na bakalářském stupni studia oblastem „Accounting“ a „Business and Finance“ a na navazujícím magisterském studiu oblasti „Business and Finance“.
 • Podrobnější informace k profesním akreditacím Fakulty financí a účetnictví od ACCA, ICAEW, CFA, KCÚ SÚ a KA ČR podá proděkanka pro zahraniční vztahy doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
ICAEW_PIL-2-box-promo

7. ročník semináře Národní účetní rady

V pátek 2. prosince 2016 od 900 do 1630 hodin pořádá Národní účetní rada již 7. ročník odborného semináře, který se bude konat ve Vencovského aule VŠE v Praze a na který Vás srdečně zveme. Národní účetní rada sdružuje Komoru auditorů ČR, Komoru daňových poradců ČR, Svaz účetních a Vysokou školu ekonomickou v Praze zastoupenou Fakultou financí a účetnictví. Dle svých stanov je neziskovou nezávislou odbornou institucí k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí. NUR_7-seminar

Změna termínu promocí absolventů magisterského studia

vystraha Slavnostní promoce absolventů magisterských studijních programů na FFÚ, kteří složili všechny části státní závěrečné zkoušky v termínu do 11. listopadu 2016, se bude konat v sobotu 26.11.2016 (nikoliv v původně plánovaném termínu 2.12.2016, resp. 3.12.2016).

Mimosemestrální kurz s bývalým guvernérem ČNB Miroslavem Singerem

central-banker-2015-1440440281Nenechte si ujít výjimečnou příležitost absolvovat mimosemestrální kurz "1MT570 Aktuální problémy centrálního bankovnictví na příkladech z praxe", který bude vyučovat poprvé v zimním semestru 2016 bývalý guvernér ČNB Ing. Miroslav Singer, Ph.D., kterého časopis Global Finance vyhlásil v roce 2015 nejlepším centrálním bankéřem.

Seminář se bude konat vždy v úterý od 16:15 do 17:45 hodin nově v místnosti SB225 (původně RB 539) a je určen všem studentům navazujícího magisterského studia na VŠE v Praze, kteří mají zájem o nezprostředkované zkušenosti z oblasti centrálního bankovnictví, bankovního dohledu a regulace, fungování ČNB a jejího postavení v ČR přímo od odborníka, který ČNB řídil.

Zápis semináře je možný v InSISu od 1.9.2016, přičemž kapacita semináře je omezena na 35studentů, kteří budou do semináře zařazeni podle času zápisu v InSISu. Další informace můžete získat u vedoucího katedry měnové teorie a politiky doc. Ing. Karla Brůny, Ph.D. (bruna@vse.cz, KMTP NB 293) a na www stránkách katedry http://kmtp.vse.cz.

 
Snímek1
   

Soutěž "FIN diplomka"

Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) se rozhodla uspořádat soutěž o nejlepší diplomové práce z oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví. Nenechte své diplomky zahálet v knihovně, zužitkujte své úsilí a zjistěte, co na Vaši práci říká praxe. Stačí mít řádně obhájenou diplomovou práci z oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví a vyplnit přihlášku! Diplomová práce musí být obhájena v termínu 1.8.2015 – 31.7.2016. Přihlásit se je možné do 31. července 2016.

V prvním kole vybere odborná porota 10 finalistů. Jejich jména budou oznámeny do 30.9.2016. Finalisté budou prezentovat veřejně svou práci před odbornou porotou. Termín prezentace bude vyhlášen 30 dnů před jejím konáním. Předběžně první polovina listopadu. Slavnostní vyhlášení proběhne na vánočním setkání členů CAFIN, 6.12.2016.

    cafin-4c-NAHLED

Zakončení kurzu "Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku"

  V pondělí 27.6.2016 byly předány závěrečná osvědčení úspěšným absolventům kurzu celoživotního vzdělávání "Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku", který organizuje katedra manažerského účetnictví naší Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Úspěšným absolventům gratulujeme!   DSC_0046

Firmy pomáhají českým školám

Ve středu 15. června 2016 proběhla v prostorech VŠE v Praze konference "FIRMY POMÁHAJÍ ČESKÝM ŠKOLÁM", kterou pořádala JA Czech ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze. Konference se uskutečnila s podporou Citi Foundation (firemní nadace Citibank) a pod záštitou řady firem a institucí, mezi které patří: Ministerstvo průmyslu a obchodu, GrowJOB institute, EDUin,  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR,  IBM Česká republika,  Tesco CZ, AT&T Brno a další.

Vybrané fotografie z konference:
13497618_10154311048579190_1840618592238185294_o 13497542_10154311048439190_1106330510852452736_o
13495574_10154311048089190_6814865354543527135_o 13503040_10154311047914190_7285053005829534773_o
13483023_10154311047729190_7262506307391838125_o 13483132_10154311047554190_2138407486239049583_o
13517451_10154311045314190_4063120515481792278_o 13502641_10154311042444190_3201887691154327137_o

Seznamovací kurz Fakulty financí a účetnictví

Naše fakulta připravila pro studenty nově přijaté do prvního ročníku bakalářského studia seznamovací kurz, který usnadní přechod ze střední školy do nového kolektivu na vysoké škole. Během jeho pestrého programu se budete moci dokonale seznámit se svými spolužáky, zažijete koncert kapely i super diskotéku. Přes den budete moci soutěžit o hodnotné ceny i relaxovat a opalovat se. Poznáte vedení naší fakulty, některé učitele i doktorandy a dozvíte se podrobněji o oboru, na který se hlásíte. Od starších spolužáků můžete získat důležité informace o radostech, ale i nástrahách studia a rady jak se jim vyhnout.

 • Termín: 1.9. – 3.9. 2016
 • Místo: Areál VŠE, Dobronice u Bechyně.

Chcete být informováni o novinkách? Nebo máte jakoukoliv otázku ke kurzu?

FFÚ Informační materiál k Seznamovacímu kurzu 2016

Výsledky šachového turnaje FFÚ

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze uspořádala o rektorském dni ve středu 20.4.2016 tradiční turnaj FFÚ v bleskovém šachu, kterého se zúčastnilo 16 studentů a zaměstnanců VŠE v Praze.

Za organizaci turnaje děkujeme Ing. Miroslavu Radovi, Ph.D. z katedry finančního účetnictví a auditingu a gratulujeme všem vítězům!

13002542_586490174865941_3848329260729193578_o
chessResultsList
 

Absolventská středa FFÚ 27.4.2016

Banky vs. nebanky Přednáška pro absolventy, studenty VŠE v Praze a odbornou veřejnost v rámci programu "Absolventské středy VŠE v Praze"
 • kdy: středa 27. 4. 2016 od 18:00 hodin
 • kde: posluchárna RB 211
přednášející:
 • Ing. Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací, CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.
 • Ing. Marek Rehberger, ředitel útvaru Strategická partnerství, ČSOB
 • Ing. Petr Stuchlík, generální ředitel a předseda představenstva, Fincentrum
 • doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D., člen dozorčí rady, Česká exportní banka & člen Katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE
Pro absolventy: na akci je třeba se dopředu bezplatně registrovat: http://absolventi.vse.cz/registrujte-se/registrace-na-akce-a-do-klubu-absolventu/ Studenti a odborná veřejnost: bez registrace, pouze nahlášení e-mailem na lucie.vecerova@vse.cz, do předmětu e-mailu prosím zadejte ABSOLVENTSKÁ STŘEDA
Absolventská středa FFÚ 27.4.2016
Těšíme se na Vás...

ICAEW Business Game at FFU - cancelled

ICAEW_PIL-2-box-promo

FFU_EN_RGB_BLACK

Come and join us for an unforgettable experience with ICAEW

 ICAEW is hosting at the Faculty of finance and accounting

its famous Business Game 

The ICAEW Business Game will give you an insight into what it might be like to have a career as a Chartered Accountant. Working in teams and taking on the role of chartered accountants you will have to find solutions to problems a client is facing. Taking part will give you a real feel for if the career is for you, will help you develop some core soft skills needed for chartered accountancy. So whether you are interested in the career or unsure if it’s the path for you the ICAEW Business Game will give you the insight and information you need and you’ll have fun whilst learning.
In teams of six you will work on an interactive case study acting as business advisers; analysing real-life business scenarios, evaluating the market and putting business proposals together. Working against the clock, teams will then assess opportunities and challenges facing the organisation, make strategic decisions and present their recommendations. Join us and impress future employers with your commitment and knowledge in this area. Date: Wednesday 27 April 2016 Time: 16:30-19:30 Venue: University of Economics, Prague, Room number NB D Cost: Free to attend Registration: To secure your place you must complete the official university Google form in advance of the event:   12973449_913517618768425_2380177449878122338_o    

ACCA - beseda s prezentací

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze pořádá pro studenty ve spolupráci s ACCA besedu s prezentací, která  se koná na místnosti SB112 ve čtvrtek 31.3.2016 v době od 18:00 do 19:30 hodin na následující téma:

 • "ACCA: development finance professional competencies required for future financial professionals"
 • Speaker: Elena Naumenko (ACCA Head of Education for Emerging Europe)
1918135_894081990711988_7550226383478701529_n

History, Legacy and Lore of the 1794 Flowing Hair Dollar

Srdečně Vás zveme na přednášku History, Legacy and Lore of the 1794 Flowing Hair Dollar, na které o historii finančnictví nezávislých Spojených států amerických a jeho odkazu promluví Karen Lee, kurátorka Národní numismatické kolekce ze Smithsonian’s National Museum of American History,  Washington, D.C.
 • Kdy: v  pondělí 8. února 2016 od 14 hod.
 • Kde: v místnosti RB 212
 • Na přednášku je třeba se registrovat zde
 • Přednáška se uskuteční ve spolupráci katedry bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví a BIDLLE AGENCY při příležitosti otevření mimořádné čtyřdenní výstavy nejdražší mince světa Flowing Hair Liberty Dollar, která se koná v Nové budově Národního muzea od 9. do 12. února 2016.
 • Více na www.flowing-hair.cz
File Name : DSC_0021.TIF File Size : 16.9MB (17766538 Bytes) Date Taken : 2003/05/20 02:29:21 Image Size : 3008 x 1960 pixels Resolution : 300 x 300 dpi Bit Depth : 8 bits/channel Protection Attribute : Off Hide Attribute : Off Camera ID : N/A Camera : NIKON D1X Quality Mode : HI (RGB Uncompressed) Metering Mode : Matrix Exposure Mode : Manual Speed Light : No Focal Length : 60 mm Shutter Speed : 1/800 second Aperture : F7.1 Exposure Compensation : 0 EV White Balance : Fluorescent Lens : 60 mm F 2.8 Flash Sync Mode : N/A Exposure Difference : -5.8 EV Flexible Program : No Sensitivity : ISO250 Sharpening : Normal Image Type : Color Color Mode : Mode I(sRGB) Hue Adjustment : 3 Saturation Control : N/A Tone Compensation : Normal Latitude(GPS) : N/A Longitude(GPS) : N/A Altitude(GPS) : N/A

Konference Rozvoj a inovace finančních produktů – Změna modelu fungování finančního trhu

Konferenci Rozvoj a inovace finančních produktů 2016 – Změna modelu fungování finančního trhu pořádá Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Konference může nabídnout přínos nejen pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních a investičních společností či obchodníků s cennými papíry, organizací působící v oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro širokou odbornou a akademickou veřejnost.

 • Termín konání konference: středa 10. února 2016, 8:30 – 17:15 hodin
 • Místo konání: Vencovského aula, Vysoká škola ekonomická, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3
 • Program konference
  titulek

Den otevřených dveří FFÚ 2016

Tak jako každý rok, pořádá i v roce 2016 Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze pro všechny zájemce o studium tradiční den otevřených dveří, který se letos koná:
 • v pátek 5. února 2016 od 900 a od 1100 hodin
 • ve Vencovského aule, nové budovy VŠE v Praze (nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3 - Žižkov)
Další informace:
Den otevřených dveří 2016

Vyhlášení vítězů Účetní olympiády 2015

V soboru 28. listopadu 2015 byly na 15. ročníku pedagogické konference, kterou pořádá katedra finančního účetnictví a auditingu (KFÚA) Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, vyhlášeny výsledky 5. ročníku Účetní olympiády pro střední odborné školy pořádané také KFÚA.

Výsledky:
 • 1. místo: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Valašské Meziříčí
 • 2. místo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec
 • 3. místo: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem

Fotografie z předání cen vítězům i z pedagogické konference najdete na Facebooku Fakulty financí a účetnictví.

DSC_9663

Výsledky šachového turnaje FFÚ

O děkanském dni v pondělí 16. listopadu 2015 se konal tradiční šachový turnaj Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Turnaj zahájil a ceny vítězům osobně předal děkan doc. Ladislav Mejzlík. Za organizaci turnaje děkujeme Alexeji Lapanovičovi a gratulujeme vítězům!
 • Výsledky turnaje:

1. místo: Tadeáš Tacker 2.-3 místo: Magdaléna Miturová 2.-3 místo: David Vyprachtický

12232938_1697116470574528_2864739383637686525_o 12265669_1697116440574531_2377977064084825908_o
12194798_1697116467241195_3571822102993875750_o 12241061_1697116457241196_6822442199763377600_o

Prezentace vedlejších specializací FFÚ

Dne 24. 11. 2015 od 18:00 na místnosti SB 112 proběhne prezentace vedlejších specializací nabízených Fakultou financí a účetnictví studentům navazujícího magisterského studia.

Srdečně na tuto prezentaci zveme všechny studenty, kteří chtějí získat informace potřebné ke správné volbě vedlejší specializace na naší fakultě.

  obrazek_vedlejsi_specializace_2015(png)  

Soutěž „CFA Institute Research Challenge 2015-2016“

Pokud vás zajímá investiční bankovnictví, pak se přihlaste do dalšího ročníku studentské investorské soutěže CFA Institute Research Challenge, kterou ve spolupráci s katedrou bankovnictví a pojištovnictví FFÚ garantuje CFA Institute a spoluorganizuje její česká část CFA Society Czech Republic.

Hlásit se můžete ideálně jako 3-5 členný tým. Potřebujeme pouze CV členů týmu a motivační dopis (za celý tým, příp. za jednotlivce).

Co na vás čeká?

 • Budete mít možnost vyzkoušet si analýzu akcií ve zcela reálných podmínkách včetně angažovanosti oddělení Investor Relations cílové společnosti;
 • účelem je analyzovat společnost, připravit písemnou zprávu a prezentovat své investiční doporučení před publikem investičních profesionálů;
 • využití informačních zdrojů Thomson Reuters a podpory zkušených odborníků s kvalifikací CFA;
 • podpora významné kótované společnosti, jejíž akcie budou studentské týmy analyzovat – jméno společnosti bude oznámeno na Kick-off meetingu
 • podpora CFA Society Czech Republic a CFA Institute – organizace soutěže a zajištění předních odborníků z praxe (nositelé titulu CFA), kteří budou studentské týmy mentorovat a hodnotit výsledky jejich práce;
 • formát soutěže je globální – vítězný český tým postupuje do regionálního kola pro region EMEA, vítěz z regionu pak do globálního kola, kde se utká s obdobnými týmy z regionů Asia-Pacific a Americas. V roce 2016 se regionální kola uskuteční spolu s globálním kolem v dubnu 2016 v městě Chicago, Illinois, USA;
 • potenciál setkat se s předními profesionály v oblasti investiční analýzy a společnostmi, které jsou partnery akce;
 • životopisy členů nejlepších týmů budou přeposlány do významných lokálních společností;
 • dostanete reference od profesionálů, se kterými budete spolupracovat během soutěže;
 • lokální vítěz dostane stipendium na zkoušku CFA Level I;
 • tým reprezentující danou univerzitu vybere garant soutěže na dané univerzitě. Letos může reprezentovat každou univerzitu pouze 1 tým. Pro více informací kontaktujte svého univerzitního garanta (Faculty Advisora);
 • striktní pravidla sestavena CFA Institute, včetně CFA Code of Ethics, zajišťují maximální objektivitu a transparentnost soutěže.

Úvodní prezentace soutěže (Kick-off meeting) se koná v úterý 6. října 2015 od 19:45 na Vysoké škole ekonomické v Praze, v místnosti RB212.

Prezentace bude přenášena online. Link na prezentaci bude dostupný přes FB stránku soutěže:

Také bude přenášena live přes internet – link bude dostupný na webu a facebookových stránkách CFA Society Czech Republic. Podrobnější informace naleznete na stránkách CFA Society Czech Republic.CFA-Research-Challenge

Univerzitní garant soutěže (Faculty Advisor): Kontaktní osobou za lokální kolo soutěže je: Více informací na: 11174643_948872698497963_9188921583506391539_o

Bowling pro prváky FFÚ

Vedení Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze v čele s děkanem doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph.D. pořádá pro všechny studenty přijaté do prvních ročníků bakalářských studijních oborů fakulty

Přivítání prvních ročníků FFÚ

ve čtvrtek 8. 10. 2015 od 19:00 hodin

Letos vůbec poprvé mají první ročníky nastupujících studentů možnost setkat se hned v úvodu studia v neformálním prostředí X Bowling Žižkov (mapa) se zástupci vedení fakulty, svými vyučujícími a studentskými kluby FFÚ.

Součástí večerního setkání bude turnaj v bowlingu. Vítězové se mohou těšit na věcné ceny věnované fakultou.

bowlingFCB

Absolventské středy VŠE v Praze - Veřejné zakázky v ČR (posluchárna RB211)

V novém akademickém roce navazuje VŠE na cyklus přednášek pro veřejnost pod názvem "Absolvenstké středy VŠE" pořádaných ve spolupráci s Rozvojovým a poradenským centrem VŠE v Praze. Sérii odborných setkání zahajuje Fakulta financí a účetnictví již ve středu 30. září 2015 od 18:00 v posluchárně RB101 v Rajské budově na Žižkově.
 • Téma: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ČR
 • Přednášející: doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
 • Termín:  ve středu 30. září 2015 od 18:00 hodin
 • Místo: v prostorách Rajské budovy VŠE v Praze na Žižkově (posluchárna RB211).
 • Přednáška je určena absolventům a studentům VŠE v Praze a v neposlední řadě i odborné veřejnosti.
 • Registrace do klubu absolventů
 • Přehled přednášek pořádaných v minulém roce a fotogalerie z nich
  Veřejné zakázky v ČR
  jan_pavel_FCB  

MIFA - Welcome Presentation 2015

We are proud to welcome our first students in Prague!

The Welcome Presentation was held on Monday 14th September 2015 with the first round of students that arrived to Prague. We had a great chat about what students can expect and as well as what they need to know when becoming a prestigious student at the first faculty of the University of Economics in Prague – the Faculty of Finance and Accounting.

Photo from matriculation oath of MIFA students on 17th Semptember  2015: DSC_0035x

Cena EY o nejlepší bakalářskou práci

Stejně jako i v minulých letech vyhlašuje společnost EY ve spolupráci s Katedrou finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze  Cenu EY o nejlepší bakalářskou práci.

EY_2015_A5_bakalarka_web

Fotky a výsledky šachového turnaje FFÚ

Ještě se vracíme k šachovému turnaji Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, který se konal ve středu 22.4.2014 (o rektorském dni) za podpory děkana fakulty i paní rektorky. Turnaj byl dotován věcnými i finančními cenami pro prvních pět účastníků, které v závěru turnaje předal děkan Mejzlík.

Nálada byla výborná, díky za zorganizování výborné akce všem, kteří se na tom podíleli, zejména pak Martinovi Krejčímu, který celý turnaj vedl.

Gratulujeme vítězům a těšíme se na příští ročník 2016!  
11140179_10153452269514415_5439185402304058608_o 1. místo Tadeáš Klecker
        Společné foto účastníkůVýsledky
 

Double Tax Treaties Forum

It is our pleasure to invite you to Double Tax Treaties Forum on Friday, October 16th 2015.

The effective application of double tax treaties can only take place with the simultaneous cooperation of all parties involved – the tax payer, tax administrator and tax advisor. This cooperation must exist on an international level, so as to eliminate possible inconsistencies in the application of the treaties. Seemingly clear principles of international taxation incorporated in the treaties (definitions, the right to tax, methods of eliminating double taxation) can become ambiguous when applied in specific cases, thus giving rise to undesirable double taxation or double non-taxation. Within the forum, a discussion will take place on the basic principles of the application of the treaties among experts from academia, state administration, business and tax advisory, both from the Czech Republic and abroad.

The aim of the forum is to promote international discussion on the essence, principles and current role of double tax treaties in general, as well as in the context of specific treaties.

The event should be of interest to people from:
 • business,
 • tax advisory,
 • tax administration,
 • academics and
 • students of taxation.

The unique interconnection of all these groups  provides outstanding opportunity for all the participants to broaden their view on the given topic.

Within the given items on the forum agenda will be the opportunity for discussion with experts on international taxation.

 Please, contact us at:
AAEAAQAAAAAAAALFAAAAJGMwZTkxNjhiLTFhZTItNDcyZS04MWNlLTAxYmMxNzJjNDI2NA
 

Šachový turnaj FFÚ

Fakulta financí a účetnictví pořádá ve středu 22.4.2015 (rektorský den) od 9:00 hodin šachový turnaj pro všechny studenty a zaměstnance VŠE v Praze. Šachový turnaj se bude konat na místnosti RB206. Podrobnější informace najdete v propozicích na následujícím odkazu:   šachový turnaj

FFÚ získala akreditaci CFA Institute University Recognition Program

CFA logoV únoru 2015 získala Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze akreditaci CFA Society. Studenti magisterských programů FFÚ VŠE v Praze tak mohou využívat výhod členství v programu pro spolupráci s vysokými školami (CFA Institute University Recognition Program). Tento program umožňuje mimo jiné přístup ke studijním materiálům a stipendium pro vybrané studenty FFÚ VŠE v Praze ke studiu a získání certifikátu CFA.

Oficiální vyhlášení akreditace Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a zařazení do University Recognition Program spolu s představením činnosti CFA Society se bude konat na VŠE v Praze ve čtvrtek 26. března 2015 od 18:00 do 19:30 v učebně RB 2011.

V průběhu vyhlášení akreditace vystoupí nejen zástupci FFÚ VŠE v Praze, ale především zahraniční hosté z CFA Institutu a zástupci CFA Society Czech Republic.

CFA_FFU_URP_LCD-panel

5. ročník semináře Národní účetní rady

Jako jeden z členů Národní účetní rady si vás dovoluje Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze pozvat na již pátý ročník odborného semináře pořádaného Národní účetní radou, zaměřeného na aktuální problémy účetnictví, daní a auditu. První část semináře bude zaměřena na novinky pro rok 2015, zejména na novelizaci účetních předpisů, rozsáhlou novelu zákona o účetnictví a novinky v práci finanční správy.

Výklad novinek přinesou ti, kteří jsou nejblíže jejich zrodu. Dále jsme zařadili téma týkající se rekodifikace práva a to, seznámení účastníků s výkladovými stanovisky Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), která byla vytvořena zejména k zákonu o obchodních korporacích a mají účetní a daňové souvislosti. Na semináři budou prezentovány také připravované interpretace NÚR.

Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance daňové správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost, která se o danou oblast zajímá. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.

Seminář je exkluzivní příležitostí slyšet horké informace od náměstkyně ministra financí, zastupujícího generálního ředitele GFŘ, viceprezidenta FEE a dalších špiček v profesi na jednom místě.

Pro studenty je účast na semináři za symbolický registrační poplatek 100 Kč.

Výsledky Publikační soutěže děkana FFÚ 2014

Na základě volby profesorů Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ocenil děkan fakulty nejlepší publikace v následujících třech kategoriích v akademickém roce 2013/2014:

Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením:
 • prof. Ing. Martin Mandel, CSc. a prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.: Causes and Consequences of Emerging Market Central Banks' Long-Term Foreign Exchange Exposure
Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci:
 • doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.: FINANCIAL DERIVATIVES – Valuation, Hedging and Risk Management
Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia:
 • Ing. Monika Bušovská: Convergence of Tax Burden, Tax Revenues and Implicit Tax Rates in the European Union Member Statesvydaný v  Ekonomickém časopisu
  Ocenění bude předáno vítězům soutěže v průběhu zasedání vědecké rady fakulty 5. listopadu 2014.

Kulatý stůl o médiích v Knihovně Václava Havla

Ve čtvrtek 11. září 2014 se konal v Knihovně Václava Havla Kulatý stůl o médiích, který uspořádala nezávislá iniciativa SLABIKY.CZ, která si klade za cíl chránit svobodu projevu, serióznost české žurnalistiky, nezávislost a objektivitu veřejnoprávních médií.

Tento kulatý stůl byl jedním z řady akcí organizovaných iniciativou slabiky.cz ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.

Druhou část besedy věnovanou v převážné míře ekonomice a financování médií moderoval děkan fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze doc. Ladislav Mejzlík a zúčastnili se jí zástupci managementu veřejnoprávních i komerčních médií, přední čeští novináři, pedagogové, režiséři či publicisté.

IV. ročník Účetní olympiády pro střední školy

Tak jako i v minulých letech, vyhlašuje katedra finančního účetnictví a auditingu letos již IV. ročník Účetní olympiády pro studenty středních odborných škol.

Olympiáda je jako tradičně pořádána dvoukolově. V prvním kole zpracovávají soutěžní týmy modelovou studii – účetní závěrku fiktivního podniku. Na základě vyhodnocení prvního kola budou nejlepší tři týmy pozvány k účasti na druhém kole.

Vyhlášení výsledků Olympiády a předání cen vítězným týmům proběhne tradičně na Pedogogické konferenci, jejíž 14. ročník se koná v sobotu 29. listopadu 2014.

Další informace získáte na stránkách katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze na adrese: http://kfua.vse.cz/olympiada/

     

FFÚ přebírá předsednictví Národní účetní rady

Na zasedání Národní účetní rady, které se konalo v pondělí 15.9.2014 na půdě Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, převzal děkan fakulty doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. na období následujících šesti měsíců funkci předsednictví, které v půlročních intervalech rotuje mezi čtyřmi členskými organizacemi Národní účetní rady.

Fakulta přebírá předsednictví z rukou prezidentky Svazu účetních Ing. Jany Pilátové a bude jej předávat v lednu 2015 Komoře auditorů ČR.

Zakládajícími členy jsou:
 • Komora auditorů České republiky
 • Komora daňových poradců České republiky
 • Svaz účetních
 • Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví

Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování.

Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi na tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a dalších souvisejících metodik a v neposlední řadě též spolupráce při rozvoji účetních profesí.

Mezi základní cíle činnosti patří snaha o zapojení co nejširšího spektra špičkových odborníků jak z vlastních řad, tak spoluprací s ostatními institucemi jak tuzemskými, tak zahraničními. Podle názorů členů rady je třeba vytvořit takové prostředí přípravy jednotlivých norem, standardů a metodických pokynů, které umožní jejich důkladnou oponenturu a prověření před jejich vydáním. Systém práce národní účetní rady byl založen na různorodosti pohledů a přístupů z různých hledisek a hledání optimálního kompromisu.

V počátcích fungování rady byla její pozornost zaměřena především na připomínkování návrhů novely zákona o účetnictví. Další etapou je orientace na spolupráci při přípravě prováděcích vyhlášek a českých účetních standardů. V tomto okamžiku by mělo postupně docházet k stále většímu otevírání činnosti rady směrem k ostatním institucím i jednotlivým odborníkům na specializované oblasti. Proto je vítána každá nabídka spolupráce.

Hlavním výstupem činnosti Národní účetní rady jsou Interpretace českých účetních předpisů, které NÚR připravuje a vydává a které jsou zdarma ke stažení na webových stránkách NÚR na adrese www.nur.cz a které vyšly v roce 2013 také knižně ve vydavatelství Wolters Kluwer.

Fotky ze slavnostní promoce

V pondělí 30. června 2014 proběhla ve Vencovského aule VŠE v Praze slavnostní promoce absolventů navazujícího magisterského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Celkem promovalo:

 • Účetnictví a finanční řízení podniku 48 absolventů
 • Finance a oceňování podniku  9 absolventů
 • Finance 11 absolventů
 • Bankovnictví a pojišťovnictví 15 absolventů
 • Zdanění a daňová politika 17 absolventů
 • Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 5 absolventů
Zvláštní ocenění děkana za excelentní studentskou odbornou práci převzali za své diplomové práce:
 • Pavla Holešovská: "Analýza vývoje daně z přidané hodnoty v EU"
 • Adéla Rejlová: "Zásadní odlišnosti ve vypovídací schopnosti účetních výkazů sestavených podle mezinárodních a německých pravidel"

Celou fotogalerii z promoce najdete na Facebookovém profilu fakulty ZDE.

4th Brunel Accounting Symposium na Brunel University, London

Proděkanka pro zahraniční vztahy, doc. Marcela Žárová, se zúčastnila 4. účetního symposia na Brunel University v Londýně. Tématem symposia bylo „Corporate governance“.

Kromě akademiků, byli mezi řečníky významní zástupci regulatorních orgánů ve Velké Británii:
 • Catherine Woods (Corporate Governance Policy Advisor, FRC);
 • Paul Moxey (Head of Corporate Governance and Risk Management, ACCA);
 • Jo Iwasaki (Head of Corporate Governance, ICAEW) a další.
   

Arnhem Business School Talent Event 2014: Nizozemsko

Partnerská vysoká škola Arnhem Business School v Nizozemsku letos v červnu organizovala 4. ročník mezinárodní odborné soutěže pro studenty bez rozdílu studijních oborů. Odborné komise porotců soutěže byly sestaveny ze zástupců partnerských univerzit Arnhem Business School.

V odborné komisi „Finance“ byla zastoupena Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze, paní proděkankou pro zahraniční vztahy, doc. Ing. Marcelou Žárovou, CSc.. Do odborné soutěže se hlásily minimálně dvoučlenné týmy z různých studijních oborů. Své odborné práce zpracovávali studenti v praxi, a to na témata zadávaná konkrétními podniky, organizacemi a institucemi v Nizozemsku.

Soutěž byla posuzována ve dvou kolech na základě prezentací jednotlivých týmů. Vítězný tým vyhrál odměnu 5 000,- EUR.

FFÚ získala certifikát ICAEW "Partner in Learning"

Nejvlivnější profesní instituce certifikovaných účetních v Anglii a Walesu (ICAEW- Institute of Chartered Accountants in England and Wales) udělila Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze certifikát „Partner in Learning“.

Tento certifikát se udílí na základě splnění zásadních odborných a etických principů stanovených ICAEW a opravňuje fakultu používat logo ICAEW a zároveň výukové materiály ICAEW včetně zkouškových příkladů ve výuce.

Fakulta zahájila pod vedením proděkanky pro zahraniční vztahy doc. Žárové práce vedoucí k předložení výukových sylabů, materiálů a zkouškových příkladů za účelem akreditování vybraných kurzů vyučovaných na naší fakultě v oblasti účetnictví, financí, auditingu profesní institucí ICAEW. Cílem této akreditace je uznávání našich předmětů pro profesní zkoušky ICAEW obdobně, jako tomu je již v případě akreditace, kterou fakulta obdržela od ACCA.

Schránka01
 

Setkání děkana FFÚ s vítězným týmem 2. ročníku VL VŠE

Volejbalový tým Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze již podruhé vyhrál celoškolní volejbalovou ligu. Gratulujeme!
 • Fotografie ze setkání děkana FFÚ doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. s vítězným týmem Volejbalové ligy VŠE v Praze
 

Konference "S bankou před tabulí i v životě"

Konferencí "S bankou před tabulí i v životě" vyvrcholil roční projekt Junior Achievement a nadace Citi Foundation, který si kladl za cíl zviditelnění a zdůraznění důležitosti dlouhodobého zapojení tématu bankovní gramotnosti do výuky a zvýšení odborného potenciálu pedagogů.

Konference se uskutečnila pod záštitou Ministerstva financí ČR, ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA a Ing. Jiřího Rusnoka, člena bankovní rady ČNB. Akce se konala v Likešově aule na VŠE v Praze na základě spolupráce s Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze.

V závěru konference pomohl děkan fakulty doc. Mejzlík vylosovat výherce  tabletů pro učitele ze středních škol.

Celou fotogalerii z konference najdete ZDE.

   
   

Výsledky soutěže o nejlepší příspěvek na 15. ročníku konference FFÚ

Dne 6. června 2014 se uskutečnil na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze již 15. ročník konference pro doktorandy, které se každoročně účastní doktorandi nejen z naší fakulty a jiných univerzit v ČR, ale i ze zahraničí.

Tak jako i v minulých letech proběhla v rámci konference již tradiční soutěž o nejlepší odborný příspěvek prezentovaný v jednotlivých tématicky zaměřených sekcích, a to vždy za skupinu anglických, resp. českých příspěvků v dané sekci. Vítězové soutěže získali finanční odměnu od sponzora konference společnosti Grant Thornton, jejíž zástupci v závěru konference osobně předali ceny vítězům.

Srdečně Vás zveme na 16. ročník konference, který se bude konat v roce 2015.

Vítězi jednotlivých sekcí se stali:

Finance:

 • Zuzana Špinerová: Public Procurement and Profitability Ratios of Companies in Construction Sector in Slovakia (anglické příspěvky sekce)
 • Lukáš Kučera: Formování národohospodářských investic v hospodářském cyklu (české příspěvky sekce)

Účetnictví:

 • Barbora Janasová: Motivation of Czech Employees by the Balanced Scorecard of the Multinational Company (anglické příspěvky sekce)
 • Robert Jurka: Novinky v Corporate Governance v České republice a v Evropské komisi v roce 2013 (české příspěvky sekce)
   

Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) letos poprvé pořádá seznamovací kurzy pro nové studenty VŠE. Jsou určeny studentům zapsaným do prvních ročníků bakalářského typu studia pro akademický rok 2014/2015.

Seznamovací kurzy jsou organizovány pro všechny uchazeče, kteří se zapíší ke studiu na jedné z fakult VŠE a rádi by své spolužáky poznali ještě před oficiálním zahájením semestru. Každá fakulta pořádá svůj vlastní třídenní kurz, na kterém se noví studenti VŠE potkají s vedením fakult, učiteli i doktorandy. Dozví se tak podrobnosti a zajímavosti o oboru, na který se přihlásili. Zároveň mohou od starších spolužáků vyslechnout důležité informace o radostech, ale i nástrahách studia a rady, jak se jim vyhnout.

Na programu seznamovacích kurzů jsou i sportovní aktivity, vědomostní soutěže a kvízy, večerní společenské soutěže nebo noční putování pro odvážné. Účastníci s předstihem získají i základní přehled o mimoškolních aktivitách, do kterých se na VŠE mohou zapojit a informace o možnostech studia v zahraničí.

Užitečné odkazy týkající se Seznamovacích kurzů pro 1. ročníky:

 

Fotky z inaugurace nové rektorky VŠE v Praze

Na oficiální Facebookový profil Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze byly umístěny fotky z inaugurace nové paní rektorky prof. Ing. Hany Machkové, CSc., která proběhla ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze ve středu 29.5.2014 za účasti řady rektorů českých i zahraničních univerzit, akademických funkcionářů VŠE v Praze a dalších významných hostů.

   

4. 6. 2014 proběhla prezentace vedlejších specializací FFÚ

Dne 4. 6. 2014 proběhla prezentace vedlejších specializací. Po zahájení setkání proděkankou pro studijní a pedagogickou činnost doc. Dvořákovou byly představeny postupně všechny vedlejší specializace nabízené Fakultou financí a účetnictví VŠE v Praze a následně byl dán prostor k diskuzi a dotazům studentů. Akce proběhla ve velmi milé a přátelské atmosféře, což dokumentují níže uvedené fotografie.

Bližší informace o vedlejších specializacích FFÚ pro ty, kteří se prezentace nemohli zúčastnit, naleznete v informační brožuře zde.

Fotogalerie z prezentace vedlejších specializací FFÚ:

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
prof. Ing. Bohumil Král. CSc. doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví získala podruhé akreditaci ACCA

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Asociace certifikovaných účetních se sídlem ve Velké Británii, udělila Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze již podruhé akreditaci na vybrané předměty vyučované na této fakultě na období 5 let.

 • ACCA je profesní kvalifikace, jejíž sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako základ pro globální kvalifikaci účetních. Profesní kvalifikace ACCA je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví a na Mezinárodních auditorských standardech.
 • ACCA kvalifikace slouží jako záruka kvality pro zaměstnavatele a pro finanční profesionály tedy znamená nezanedbatelnou konkurenční výhodu na trhu práce. Výhody plynoucí z udělení akreditace mohou nyní využívat absolventi Fakulty financí a účetnictví, kteří promovali nebo budou promovat v období 2009 - 2018.
 • ACCA kvalifikace je rozdělena do dvou úrovní a celkem je potřeba složit 14 zkoušek. Část Fundamentals se skládá z 9 zkoušek, ze kterých mohou absolventi akreditovaných programů získat výjimky.

Fakulta financí a účetnictví získala u některých oborů výjimku až z 5 zkoušek. Maximálně je možné získat 9 výjimek z první úrovně. V části Professional se výjimky neudělují a je tedy nutné složit celkem 5 zkoušek.

 

28. listopadu 2013: Prezentace CFA programu na Fakultě financí a účetnictví

Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 Ms. Barbara S. Petitt, PhD, CFA (Director - Curriculum Projects for EMEA region in the CFA Institute in London) a Jan Brázda, CFA (vice-president of CFA Society Czech Republic) představili studentům Fakulty CFA program, činnost CFA institutu a objasnili možnosti, jak lze získat mezinárodně uznávaný CFA Charter. Prezentace (pdf)   Podrobnější informace o

27. listopadu 2013: Odborné setkání absolventů s Alešem Michlem

4. června 2013: Přednáška Willema H. Buitera

Citi ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví uspořádala 4. června 2013 exkluzivní přednášku ekonoma světového formátu Willema Buitera, Global Chief Economist Citi, na téma „Co může za žalostný výkon evropské ekonomiky a jak z toho ven?”.  Prezentace k přednášce (pdf) Představení Willema Buitera

9. května 2013: Přednáška generálního ředitele ČS Pavla Kysilky

V rámci Dne s Českou spořitelnou vystoupil na VŠE s přednáškou na téma "Záhada české stagnace: ve zdravém těle nemocný duch?" generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka. Česká ekonomika vstupovala do globální a ekonomické krize ve výjimečně dobré formě a dynamice. Po pěti letech si zdravou formu ve všech parametrech uchovala, ale ztratila veškerou dynamiku a stala se ostrovem „nerůstu“ mezi ostatními zeměmi. Dokáže čistě ekonomická analýza dostatečně vysvětlit tuto hádanku?

Ohlédnutí za přednáškou Josefa Kotrby /Deloitte/

V rámci cyklu přednášek top manažerů významných firem vystoupil 20. března na VŠE Ing. Josef Kotrba, Ph.D., vedoucí partner Deloitte pro Českou republiku, s přednáškou na téma  "Evropská dluhová krize a my". Prezentace k přednášce (pdf)