Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

26.1.2018 09:00 - VAT Fórum

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vědecká rada

Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je samosprávným orgánem zřízeným v souladu s § 29 a § 30 zákona o vysokých školách a článkem 7 Statutu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Členy Vědecké rady jmenuje a odvolává po schválení Akademickým senátem fakulty děkan, který je zároveň i předsedou vědecké rady. Nejméně jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce Vysoké školy ekonomické v Praze.

Mezi hlavní úkoly vědecké rady patří:

  • projednávání dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti fakulty,
  • schvalování studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě,
  • schvalování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky a členů komisí pro obhajoby disertačních prací,
  • vykonávání působnosti v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem.

Složení vědecké rady

DSC_2077

Pozn.: Fotografie z jednání vědecké rady dne 5. listopadu 2014.

 Termíny a program zasedání Vědecké rady

(Uzávěrka přijímání podkladů je 6 týdnů před termínem jednání rady.)

2018

  • 6. června 2018 v 930 hodin

2017

2016

2015


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008