FFÚ získala certifikát ICAEW „Partner in Learning“

Nejvlivnější profesní instituce certifikovaných účetních v Anglii a Walesu (ICAEW- Institute of Chartered Accountants in England and Wales) udělila Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze certifikát „Partner in Learning“.

Tento certifikát se udílí na základě splnění zásadních odborných a etických principů stanovených ICAEW a opravňuje fakultu používat logo ICAEW a zároveň výukové materiály ICAEW včetně zkouškových příkladů ve výuce.

Fakulta zahájila pod vedením proděkanky pro zahraniční vztahy doc. Žárové práce vedoucí k předložení výukových sylabů, materiálů a zkouškových příkladů za účelem akreditování vybraných kurzů vyučovaných na naší fakultě v oblasti účetnictví, financí, auditingu profesní institucí ICAEW. Cílem této akreditace je uznávání našich předmětů pro profesní zkoušky ICAEW obdobně, jako tomu je již v případě akreditace, kterou fakulta obdržela od ACCA.

Schránka01

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague