Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářský obor Vzdělávání v ekonomických předmětech byl úspěšně akreditován.

Související stránky

Bakalářský obor Vzdělávání v ekonomických předmětech byl úspěšně Akreditační komisí akreditován.

Termín pro podání přihlášky na tento nově akreditovaný obor je prodloužen i po 24. 4. 2014 pro ty, co si doposud nepodali žádnou přihlášku na jakýkoliv bakalářský obor na Fakultě financí a účetnictví (dále jen "F1"). Zájemci o studium by měli napsat email studijní referentce paní Stehlíkové (stehliko@vse.cz), že mají zájem o studium tohoto oboru.

Zájemci o studium na F1, kteří podali přihlášku do 24. 4. 2014 na bakalářské obory Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Zdanění a daňová politika, Bankovnictví a pojišťovnictví, mohou po 24. 4. 2014 požádat emailem studijní referentku paní Stehlíkovou (stehliko@vse.cz) o změnu:

  • hlavního bakalářského oboru na F1 na obor Vzdělávání v ekonomických předmětech,
  • alternativního typu studia A na F1 na obor Vzdělávání v ekonomických předmětech,
  • alternativního typu studia B na F1 na obor Vzdělávání v ekonomických předmětech.

Doporučujeme, abyste si pozorně prostudovali podrobné pokyny: http://ffu.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/.