Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka na magisterské promoce

Související stránky

6.3.2009

Slavnostní promoce absolventů magisterského studia Fakulty financí a účetnictví se koná

v pátek 6. března 2009

ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.

Promováni budou absolventi následujících oborů:

v 9.00 hod.

  • obor Finance
  • obor Zdanění a daňová politika
  • obor Bankovnictví a pojišťovnictví

v 11.00 hod.

  • obor Účetnictví a finanční řízení podniku
  • obor Finance a oceňování podniku

Seznam promovaných 

Promovaní absolventi se sejdou vždy 1 hodinu před začátkem promoce (1. patro NB - vchod do Vencovského auly).

Rodinní příslušníci a hosté zaujmou místa nejpozději 10 minut před začátkem promoce. Vstupenky nevydáváme.

Vzhledem k vážnosti obřadu se domníváme, že účast dětí do pěti let není vhodná.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
děkan

Za správnost: Hana Rasochová