Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
FAQ

  • Student je zapsán do ročníku v režimu podmíněného zápisu - lze mu přerušit studium na základě žádosti? ANO, na základě žádosti studenta a s vyjádřením školitele rozhodne děkan.