Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Habilitační řízení

Související stránky

Fakulta má akreditované dva obory habilitačního a jmenovacího řízení: obor Finance (do 30.11.2023, č.j. MSMT-24968/2015) a obor Účetnictví a finanční řízení (do 30.11.2019, č.j. 29605/2011).

 

 

Informace poskytované v souladu se ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

Habilitační práce každého uchazeče je po celou dobu habilitačního řízení uchazeče k nahlédnutí u referentky pro vědu a výzkum (místnost NB 111) v jejích úředních hodinách. Práce, u které proběhla obhajoba, je zveřejněna níže (nebo je uveden odkaz na záznam v Národní knihovně ČR, pokud již byla zveřejněna) včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby.

 

Uchazeč Obor Zahájení Termín
obhajoby
Práce Posudky oponentů Záznam o průběhu a výsledku obhajoby
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Finance 30.4.2016 2.11.2016 Rozpočtový proces obcí prof. Ochrana, FSV UK

doc. Jahoda, ESF MU

doc. Dlouhý, FIS VŠE

Hlasování hab. komise: 5:0:0

Habilitační přednáška: 2.11.2016

Hlasování VR FFÚ: 30:3:0

Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. Finance 30.11.2015 Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů
Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. Finance 29.9.2016 Trhy dluhopisů