Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Vědecké konference a časopisy

Související stránky

Na Fakultě financí a účetnictví se pravidelně konají tyto konference:

 

  • ·         Rozvoj a inovace finančních produktů (RIFP) pořádaná katedrou bankovnictví a pojišťovnictví od r. 2011, je zaměřena na aktuální problém finančního trhu. Probíhá převážně v českém jazyce v únoru. Výstupem konference je soubor prezentací, od roku 2017 je konferenci věnováno monotematické číslo časopisu AOP.

 

  • ·         Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (TPAVF Prague) pořádaná katedrou veřejných financí od r. 1996, je zaměřena na problematiku veřejných financí a ekonomiky a veřejného sektoru. Probíhá v anglickém a českém jazyce v dubnu. Výstupem konference je sborník, který je od ročníku 2012 zasílán k indexaci do databáze WoS – CPCI.
  • ·         Finance and Accounting (ACFA Prague) pořádaná fakultou od r. 2000, je zaměřena na široký záběr témat z oblasti financí a účetnictví a podporuje silné zastoupení doktorandů na konferenci. Probíhá v anglickém na přelomu května a června. Výstupem konference je sborník, který je od ročníku 2015 zasílán k indexaci do databáze WoS – CPCI. 

 

  • ·         Pedagogická konference (PeKo) pořádaná katedrou finančního účetnictví a auditingu od roku 2001, je zaměřena na problematiku výuky finančních a účetních předmětů na středních odborných školách v České republice. Probíhá v českém jazyce v prosinci.  Výstupem konference je recenzovaný sborník odborných příspěvků. 

 

 

Celosvětové seznamy konferencí lze nalézt např. zde:

http://www.elsevier.com/global-conferences/conference-list

http://www.conferencealerts.com/

http://listofconference.org/

 

Seznam sborníků z konferencí v minulosti indexovaných (zařazených) v databázi Web od Science – CPCI je k dispozici zde: https://www.dropbox.com/s/70wkg7w63ijx2gc/1990-2014%20Mar%201%20Conference_Titles%20Science+Social%20Sci.xlsx . Základním vodítkem pro to, zda má sborník vyšší pravděpodobnost být zařazen do WoS-CPCI, je dřívější úspěšné zařazení sborníků z konference do WoS-CPCI.

 

Pro zařazení sborníku do databáze SCOPUS se uplatňují stejná kritéria jako pro časopis. Sborníky z individuálních konferencí nemohou být zařazeny a jsou zařazovány pouze seriálové sborníky, tj. ty, které mají registrovanou ISSN. Pro výběr konference zařazené do Scopusu je tedy klíčové, zda má sborník seriálové ISSN a zda již byl v minulých letech do databáze Scopus zařazen.

 

Odborné časopisy zaměřené na postranzitivní ekonomiky a střední a východní Evropu: