Přijímací řízení do doktorského studia

Fakulta má akreditovány tyto obory doktorského studia:

Informace o přijímacím řízení pro ak. rok 2017/2018

Informace o přijímacím řízení do doktorského studijního programu poskytne:

paní Bc. Andrea Jarkovská,
e-mail andrea.jarkovska@vse.cz, tel. 224 095 142

Základní informace o doktorském studiu na FFÚ VŠE jsou pro zájemce o studium uvedeny zde. Níže též naleznete odkazy a doplňující dokumenty k přijímacímu řízení.

 

Vyhlášená témata disertačních prací pro ak. rok 2017/2018

 

Vzorový studijní plán doktorského studia (3letý studijní plán): minimální požadavky

Semestr

Aktivity
1 3 předměty
2 2 předměty

1 vystoupení na konferenci s kratší / první verzi přehledového příspěvku

1 článek - přehledový

3 Státní doktorská zkouška

Obhajoba tezí

4 Nejméně 1 měsíc v zahraničí

Příprava disertační práce

5 Příprava disertační práce

1 článek

Malá obhajoba

6 Dokončení disertační práce

Obhajoba DisP

 

Doktorské studium je výzkumně orientovaný studijní program založený m.j. i na publikační činnosti.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague