Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Zdanění a daňová politika

Související stránky

Obsah oboru

Obor připravuje studenty na atraktivní profesi, která je jednou z nejlépe finančně ohodnocených profesí vůbec. Absolvování oboru poskytne absolventům konkurenční výhodu na trhu práce, která jim umožní podnikat stejně jako pracovat ve státní správě nebo zájmových sdruženích. V rámci vyučovaných předmětů získá student unikátní znalosti a dovednosti z oblasti daní. Chápat a prakticky umět daně znamená, že budete mít přehled i v obecných ekonomických disciplínách, porozumíte účetnictví a získáte znalosti soukromého i veřejného práva. S takovou výbavou znalostí a s nimi souvisejících dovedností se absolventi oboru úspěšně uplatňují ve všech sférách činnosti.

Studium oboru umožní proniknout do tajů zdanění, pochopit, jak daně fungují, jak spolu souvisejí, pomůže zorientovat se v daňové legislativě a najít v ní logiku, která ze studentů udělá opravdové experty. Je na absolventech, jak s nabytými schopnostmi naloží, zda dají přednost zakázkám pro ty, kteří se chtějí daním vyhnout, či se zaměří na klienty, kteří potřebují pomoc, aby čestně dostáli svým daňovým povinnostem, anebo naopak zda se postaví na stranu těch, kteří bojují proti daňovým únikům, a to nejen z pozice státní správy. V každém případě absolventy čeká velké dobrodružství, kreativní práce a neustálé přijímání nových výzev.

Snahou fakulty a zejména garantující katedry veřejných financí je vybavit studenty nejen potřebnými znalostmi, ale především je naučit tyto znalosti používat. Proto se na výuce podílejí i významní odborníci z praxe, kteří zasvětí studenty do daňové problematiky z jejich pohledu.