Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Hodnocení přijímací zkoušky a podmínky přijetí

Kritéria rozhodování o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů stanovené na základě součtu bodů dosažených v testech z matematiky a anglického jazyka.

Dosažený počet bodů uchazeč zjistí po absolvování přijímací zkoušky zde, minimální počet bodů potřebný k přijetí ke studiu bude zveřejněn na webu fakulty nejpozději do jednoho týdne po konání přijímací zkoušky.

Při stanovení pořadí uchazečů je postupováno následujícím způsobem:

  • pokud uchazeč nedosáhne počet bodů potřebný k přijetí na první obor, je automaticky zařazen do pořadí uchazečů na obor, který uvedl na druhém místě (to znamená, že v pořadí uchazečů přeskočí případné uchazeče, kteří uvedli tento obor na prvním místě, ale dosáhli nižšího počtu bodů),
  • pokud uchazeč nedosáhne ani počet bodů potřebný k přijetí na druhý obor, je zařazen do pořadí uchazečů na obor, který uvedl na třetím místě, a dále se postupuje shodně jako v předchozím případě.

Rozhodnutí o přijetí

Písemné rozhodnutí o přijetí převezme uchazeč u zápisu do studia, který je nutnou další podmínkou přijetí ke studiu.

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží každý uchazeč poštou nejpozději do konce června 2018. Po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání a adresovat jej k rukám děkana fakulty .