Hodnocení přijímací zkoušky a podmínky přijetí

Kritéria rozhodování o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů stanovené na základě součtu bodů dosažených v testech z matematiky a anglického jazyka.

Dosažený počet bodů uchazeč zjistí po absolvování přijímací zkoušky zde, minimální počet bodů potřebný k přijetí ke studiu bude zveřejněn na webu fakulty nejpozději do jednoho týdne po konání přijímací zkoušky.

Při stanovení pořadí uchazečů je postupováno následujícím způsobem:

Rozhodnutí o přijetí

Písemné rozhodnutí o přijetí převezme uchazeč u zápisu do studia, který je nutnou další podmínkou přijetí ke studiu.

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží každý uchazeč poštou nejpozději do konce června 2018. Po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat odvolání a adresovat jej k rukám děkana fakulty .


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague