Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odvolací řízení

Související stránky

Odvolací řízení se zabývá žádostmi uchazečů nepřijatých ke studiu:

 • Někteří studenti se nezapíší do studia i když k němu byli přijati, a proto po zápisech zbývá volná kapacita pro uchazeče, kteří ke studiu nebyli v první fázi přijati. 
 • Aby je bylo možno dodatečně přijmout je nutné změnit rozhodnutí o jejich nepřijetí na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, které podají.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podávejte do 30ti dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí na formuláři fakulty, který obdržíte společně s rozhodnutím o nepřijetí.
 • K žádosti nezapomeňte připojit kopii maturitního vysvědčení, či nostrifikační doložky v případě cizinců.

 V rámci tohoto řízení:

 • Může děkan fakulty  změnit rozhodnutí a dodatečně přijmout uchazeče na obory, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhne kvóty stanovené fakultou.
 • Podmínkou je složení přijímací zkoušky a podání žádosti o přezkoumání do 30 dnů po obdržení "Rozhodnutí o nepřijetí", přičemž uchazeč v žádosti o přezkoumání musí uvést obory fakulty a jejich pořadí, na které má zájem být v rámci odvolací řízení přijat.
 • Uchazeč v žádosti uvede číslicí pořadí jednotlivých oborů v jakém preferuje své přijetí ke studiu.  Na základě těchto preferencí mohou být uchazeči přijati na jednotlivé obory do jejich stanovené kapacity.
 • Může rektorka VŠE v Praze  podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění,   vyhovět odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí může pouze v případě, že rozhodnutí děkana fakulty bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy VŠE či podmínkami přijímacího řízení na dané fakultě včetně případu, kdy by při vyhodnocování testu došlo k technické chybě.
 • Pro akademický rok 2018/2019 Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze otevírá v bakalářském studijním programu následující obory:
  • Finance
  • Účetnictví a finanční řízení podniku
  • Zdanění a daňová politika
  • Bankovnictví a pojišťovnictví
  • Vzdělávání v ekonomických předmětech.
 • O výsledku přezkoumání budou uchazeči vyrozuměni dopisem děkana fakulty, resp. rektorky VŠE v Praze.
 • Žádost o přezkoumání je třeba zaslat na adresu:
Studijní oddělení Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov
 

Další informace poskytne:
Jana Stehlíková
Poslední aktualizace:
19. 4. 2018