Termíny

30.6.2017 - Graduation Ceremony MIFA

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka k přijímacímu řízení

Související stránky

Pozvánka na přijímací zkoušku (informace o termínu, čase a místě přijímací zkoušky) bude zaslána uchazečům pouze elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce nejdéle jeden měsíc před konáním přijímací zkoušky.

Termín konání přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky pro akademický rok 2017/2018 je stanoven na 6. 6. 2017.

Uchazeči ze zemí EU, kteří budou skládat maturitní zkoušku v zahraničí a nemohou se účastnit červnového termínu přijímací zkoušky, mohou písemně požádat (k rukám paní Jany Stehlíkové) do 30. 4. 2017 o skládání přijímací zkoušky 23. 8. 2017. Přihlášku ke studiu podávají elektronicky shodně nejpozději do 30. 4. 2017.

Konkrétní termín, místo a čas konání zkoušky najde uchazeč rovněž, pokud vstoupí do své e-přihlášky.