Termíny

30.6.2017 - Graduation Ceremony MIFA

Hledat
Pokročilé hledání
Studijní plán – Účetnictví a finanční řízení podniku

Související stránky

Podmínky pro absolvování studijního oboru

Pro úspěšné absolvování studijního oboru musí student splnit následující studijní povinnosti a získat kredity a zápočty v následující struktuře:

Skupina předmětů

Počet kreditů

oborově povinné předměty (oP)

120

oborově volitelné předměty I. (oV)

alespoň 24

oborově volitelné předměty II. (oV2)

alespoň 12

oborově povinný jazyk 1 (oJ1)

12

oborově povinný jazyk 2 (oJ2)

6

vypracování a obhájení bakalářské práce

3

složení státní bakalářské zkoušky ze studovaného oboru

3

tělesná výchova a sport

2 zápočty

Celkem

180

Doporučený vzorový studijní plán

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat předměty i v jiné posloupnosti, musí však

  • respektovat tzv. prerekvizity, to znamená, že předpokladem pro zapsání předmětu může být předchozí úspěšné absolvování jiného předmětu,
  • získat v průměru za každý odstudovaný semestr alespoň 20 kontrolních kreditů.
Studijní povinnost

1

2

3

4

5

6

Celkem

oborově povinné předměty (oP)

24

24

27

24

15

6

120

oborově volitelné předměty I. (oV)

3

9

12

24

oborově volitelné předměty II. (oV2)

6

6

12

oborově povinný jazyk 1 (oJ1)

3

3

3

3

12

oborově povinný jazyk 2 (oJ2)

3

3

6

ukončení studia

6

6

Kredity celkem

27

30

33

30

30

30

180

Oborově povinné předměty (oP) – celkem 120 kreditů

Student má povinnost složit zkoušky ze všech oborově povinných předmětů a získat 120 kreditů.

Ident /kód/

Oborově povinné předměty (oP)

Přímá výuka

Počet kreditů

Doporučený

semestr

2PR101 Právo

4/0

5

1.

3MI101 Ekonomie 1

4/2

8

4SA101 Informatika

2/2

5

1VF224 Daně a sociální zabezpečení

2/2

6

11F201 Finanční teorie, politika a instituce

4/0

5

2.

11F251 Financial Theory, Policy and institutions
33F101 Marketing a podniková politika

2/2

5

3MA101 Management

2/0

4

3MI111 Hospodářské dějiny

2/0

4

5HD201
4MM101 Matematika pro ekonomy

2/2

6

1FP214 Finance podniku

2/2

6

3.

1FU211 Účetnictví 1

2/2

6

2SE201 Mezinárodní ekonomie

2/0

3

4ST201 Statistika

2/2

6

1MT200 Centrální bankovnictví

4/0

6

1FU202 Finanční účetnictví II.

2/2

6

4.

1FU304 Účetnictví st. správy a samosprávy

2/2

6

1BP310 Finanční matematika

2/2

6

1MU305 Manažerské účetnictví I.

2/2

6

1FP303 Finanční analýza a plánování podniku

2/2

6

5.

1FU350 Daně v účetnictví ČR

2/2

6

1FU391 Bakalářský seminář

0/2

3

1MU391
1FP391
1FP305 Oceňování podniku I

2/2

6

6.

Oborově volitelné předměty I. (oV) – alespoň 24 kreditů

Student si může vybrat kterékoliv oborově volitelné předměty ze skupiny „oV“, musí však získat minimálně 24 kreditů. Nabídka oborově volitelných předmětů ve skupině se může měnit, aktuální nabídka pro daný semestr je obsažena ve studijním a informačním systému.