Začátek studia

Žádosti o ubytování

Studenti si mohou podat žádost o ubytování na koleji. Termín podání žádosti o ubytování na koleji bude upřesněn.

Podrobnosti naleznete na stránkách Správy účelových zařízení VŠE

Příručka pro studenty prvních ročníku

Další informace získají studenti v příručce pro 1. ročník

Tvorba rozvrhu

Předměty pro studium v 1. semestru (rozvrh) bude studentům, kteří se zapsali v řádném termínu, stanoven fakultou a každý student najde svůj rozvrh v portálu studenta po 30. červnu 2018. Tento rozvrh by neměl být studenty nijak upravován a měněn, změnami ztratí studenti prioritu zapsaných předmětů v InSIS a jejich zápis nemusí být akceptován.

Každý student si musí individuálně zaregistrovat pouze výuku anglického jazyka a tělesné výchovy od 1. července do ........ 2018 (doplníme datum). Před registrací výuky anglického jazyka je třeba prostudovat informace o povinnostech a možnostech studenta při studiu cizích jazyků.

Studenti zapsaní později než ve stanovený den zápisu (například z důvodu pozdějšího přijetí na základě přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí) si sestavují celý rozvrh sami podle doporučeného studijního plánu.

Informace o Metodologickém semináři (1FU191) pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku vyučovaném od září 2018 najdou studenti oboru zde.

 

Návod na registraci předmětů je uveden zde.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague