Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními středními školami

Související stránky

Problematikou uznávání rovnocennosti a nostrifikací vysvědčení ze středních škol se v souladu s vyhl. č. 12/2005 Sb. zabývají odbory školství krajských úřadů (v Praze odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy). O nostrifikaci rozhodují na základě předloženého originálu zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie. Pokud ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů musí žadatel také předložit rámcový obsah vzdělání oboru, v němž dosažené vzdělání získal.

Kontakty - Praha:
Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
Mgr. Martin Fučík, č. dveří 618, tel.: 236 005 214
Jana Neumanová, č. dveří 635, tel.: 236 005 266