Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Související stránky

Uchazečům přihlášeným na obory magisterských studijních programů Fakulty financí a účetnictví pro akademický rok 2016/2017 je prominut písemný test, pokud jejich studijní průměr v bakalářském studiu dosáhli stanovených hranic studijních průměrů.

Důležité termíny

  • Den otevřených dveří na Fakultě financí a účetnictví: 20. 1. 2017
  • Podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku (akademický rok 2017/2018): od 28. 11. 2016 do 30. 4. 2017
  • Termín přijímací zkoušky: 10. 7. 2017
  • Zápis do studia: 12. 7. 2017 povinný pro všechny přijaté uchazeče (a to i pro uchazeče přijaté bez přijímacích zkoušek na základě splnění podmínek stanovených děkanem fakulty pro prominutí přijímacích zkoušek), podrobněji viz zápis do studia.

Přijímací zkoušky a začátek studia

Brožura pro uchazeče o studium na Fakultě financí a účetnictví
Brožura_Info_BS_FFÚ
Brožura pro studenty NMS - začátek studia 2016/2017

Charakteristika oborů

Zkratka Charakteristika oboru Vzorové studijní plány pro rok 2016/2017
BP Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní plán - BP
DP Zdanění a daňová politika Studijní plán - DP
FG Finanční inženýrství Studijní plán - FG
FI Finance Studijní plán - FI
FO Finance a oceňování podniku Studijní plán - FO
UC Účetnictví a finanční řízení podniku Studijní plán - UC
UP Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy Studijní plán - UP

Předpokládaný počet přijatých studentů

Zkratka Obor studia Předpokládaný počet přijímaných studentů
BP Bankovnictví a pojišťovnictví 70
DP Zdanění a daňová politika 60
FG Finanční inženýrství 25
FI Finance 95
FO Finance a oceňování podniku 30
UC Účetnictví a finanční řízení podniku 130
UP Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 20
Celkem 430