Podmínky prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům přihlášeným na obory magisterských studijních programů Fakulty financí a účetnictví pro akademický rok 2017/2018 bude prominut písemný test, pokud jejich studijní průměr v bakalářském studiu dosáhne hranice, kterou vyhlásí pro jednotlivé obory děkan fakulty.

Průměry stanovené pro přijímací řízení 2017/2018:

Zkratka Obor Průměr
BP Bankovnictví a pojišťovnictví 2,900
DP Zdanění a daňová politika 2,840
FG Finanční inženýrství 2,850
FI Finance 3,010
FO Finance a oceňování 2,850
UC Účetnictví a finanční řízení podniku 2,890
UP Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 2,250

 

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze umožňuje absolventům vlastních bakalářských studijních oborů prominutí písemné přijímací zkoušky a její nahrazení splněním níže uvedených podmínek. Absolventi bakalářských oborů ostatních fakult VŠE a jiných vysokých škol skládají přijímací zkoušku.

Uchazeč, který je absolventem libovolného oboru bakalářského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, splňuje podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, pokud splňuje zároveň všechny následující podmínky:

Uchazeč může být přijat pouze na:

Prominutí přijímacího řízení

O prominutí přijímacího řízení se uchazeč informuje v InSIS.  Výsledky budou v InSIS zveřejněny do 26. 6. 2018. Pokud uchazeč splní podmínky pro prominutí přijímacího řízení, přijímací zkoušky se neúčastní, přestože obdržel pozvánku. Podmínkou přijetí ke studiu je účast uchazeče na zápisu ke studiu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague