Opatření rektorky VŠE ke snížení rizika nákazy koronavirem

Věnujte, prosím pozornost vydání Příkazu rektorky č. 01/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem. Tento příkaz se týká osob přijíždějících z oblastí výskytu koronaviru COVID-19 a obsahuje informace jak mají postupovat osoby, které navštívili rizikové oblasti.