Bakalářské práce

Volba a zpracování bakalářské práce

Závazný postup pro volbu, zpracování a odevzdání bakalářské práce pro studenty jsou dána vyhláškou děkana č. 3.

Fakultní šablona pro zpracování bakalářské práce

Postup schvalování zadání závěrečných prací

Obhajoba bakalářské práce

Student, který dokončí ve spolupráci s vedoucím práce bakalářskou práci, ji odevzdá v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací. Řádné odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „ Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.

Poté si student v InSISu zapíše obhajobu bakalářské práce. Obhajoby bakalářských prací jsou vypsány jako mimosemestrální kurz 1OBP v rámci „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“.

V úředních hodinách odevzdá sekretářce katedry spravující příslušnou obhajobu (v případě více kateder na katedře, na které působí vedoucí práce), vytištěnou bakalářskou práci v počtu výtisků stanovených katedrou. Současně odevzdá vytištěný a vlastnoručně podepsaný výpis z InSISu stvrzující řádné vložení bakalářské práce do databáze kvalifikačních prací (viz předchozí bod).

Dle dispozic katedry spravující obhajoby se student sám, nebo prostřednictvím sekretářky katedry (postup určují katedry), v InSISu přihlásí na konkrétní termín obhajoby bakalářské práce vypsaný katedrou, na které odevzdal bakalářskou práci (katedra je oprávněna z vypsaných termínů určit studentovi konkrétní termín obhajoby).

Katedry spravující obhajoby bakalářských prací

Bankovnictví a pojišťovnictví  – KBP, KMTP

Finance – KBP, KFOP, KMTP, KVF

Účetnictví a finanční řízení podniku – KFUA, KFOP, KMU

Zdanění a daňová politika – KVF