Akademický senát (Fakultní senátní deska)

Novinky a termíny zasedání AS FFÚ najdete průběžně v Aktualitách na hlavní stránce fakulty.

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (AS FFÚ VŠE) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem zřízeným v souladu s § 26 a § 27 Zákona o vysokých školách a článkem 5 Statutu Fakulty financí a účetnictví. Skládá se ze zástupců akademické obce fakulty volených přímou a tajnou volbou. Má 15 členů, jednu třetinu tvoří zástupci studentů. Jednání akademického senátu jsou veřejná.

Členové akademického senátu (pdf)

Náhradníci členů akademického senátu (pdf)

Pozvánka na zasedání

Volby do Akademického senátu FFÚ VŠE dne 9. 5. 2018

Volby do Akademického senátu FFÚ VŠE dne 25. 4. 2018

Volby do Akademického senátu VŠE za FFÚ VŠE dne 25. 4. 2018

Volba děkana FFÚ VŠE dne 23. 2. 2018

Volby do Akademického senátu FFÚ VŠE dne 21. 11. 2017

Doplňovací volby do Akademického senátu VŠE za FFÚ VŠE dne 9. 10. 2017

Volby do Akademického senátu FFÚ VŠE dne 9. 10. 2017

Volby do Akademického senátu VŠE za FFÚ VŠE dne 9. 4. 2015

Volba děkana FFÚ VŠE dne 17. 2. 2014

Zápisy ze zasedání AS FFÚ VŠE

Archiv zápisů AS FFÚ


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague