Oborová rada

Oborová rada je zřízena dle § 47 zákona o vysokých školách a vnitřních předpisů FFÚ a VŠE. Mezi hlavní úkoly oborové rady patří:

 

FFÚ VŠE má dvě oborové rady: společnou OR pro programy „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“ (pro českou i anglickou verzi těchto programů) a OR pro český program „Teorie vyučování ekonomických předmětů“.

 

Jednání OR:

2017/2018: OR Finance a ÚFŘP (9.5.2018) + OR TVEP (7.12.2017)

2016/2017: OR Finance a ÚFŘP (7.6.2017) + OR TVEP (30.11.2016)

2015/2016: OR Finance a ÚFŘP (9.6.2016) + OR TVEP (12.10.2015)

2014/2015: OR Finance a ÚFŘP (19.6.2015) + OR TVEP (22.10.2014; 9.6. 2015)

2013/2014: OR Finance a ÚFŘP (25.6.2014) + OR TVEP


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague