Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Složení oborové rady pro program „Teorie vyučování ekonomických předmětů“

Předseda oborové rady
 • prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
garant programu Teorie vyučování ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze
Členové oborové rady
 • prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.
dříve katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze
 • prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
katedra chemie a didaktiky chemie Pedagogická fakulta UK v Praze
 • doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze
 • doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
dříve katedra románských jazyků FMV FFÚ VŠE v Praze
 • doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze
 • prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze
 • doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D
katedra manažerské psychologie a sociologie FPH VŠE v Praze
 • prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
katedra mikroekonomie FPH VŠE v Praze
 •  prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prorektor pro koncepci studia UK v Praze
 •  doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. 
 katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze
 •  doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.  
katedra veřejných financí FFÚ VŠE v Praze
 •  prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.
katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze
 • prof. Ing. Rudolf Šlosár, Ph.D.
katedra pedagogiky Národohospodářská fakulta EU Bratislava
 • doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
katedra manažerského účetnictví FFÚ VŠE v Praze