Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Složení oborové rady pro programy „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“

Předseda oborové rady 
 • prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. - garant programu Finance FFÚ VŠE v Praze
Členové oborové rady                                                                                              
 • doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. - dříve katedra měnové teorie a politiky FFÚ VŠE v Praze
 • doc. Ing. David Procházka, Ph.D. - garant programu Účetnictví a finanční řízení podniku FFÚ VŠE v Praze
 • prof. Ing. Bohumil Král, CSc. - katedra manažerského účetnictví FFÚ VŠE v Praze
 • prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. - katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze
 • prof. Ing. Martin Mandel, CSc. - katedra měnové teorie a politiky FFÚ VŠE v Praze
 • prof. Ing. Petr Marek, CSc. - katedra financí a oceňování podniku FFÚ VŠE v Praze
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. - děkan FFÚ VŠE v Praze
 • prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. - prorektor pro vědu a výzkum VŠE v Praze
 • prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. - katedra veřejných financí FFÚ VŠE v Praze
 • prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. - vedoucí katedry účtovníctva a audítorstva FHI EU Bratislava
 • doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. - proděkan pro výzkum a doktorské studium FFÚ VŠE v Praze
 • prof. Ing. Zdeněk Zmeškal, Dr. - děkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava