Složení pedagogické rady

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
předsedkyně

proděkanka pro pedagogickou a studijní činnost

doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

katedra bankovnictví a pojišťovnictví

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

katedra veřejných financí

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

katedra měnové teorie a politiky

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

katedra manažerského účetnictví

Ing. Markéta Pláničková, Ph.D.

katedra financí a oceňování podniku

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

katedra finančního účetnictví a auditingu

Ing. Katarína Krpálková, Krelová, Ph.D.

katedra didaktiky ekonomických předmětů


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague