Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

Hledat
Pokročilé hledání
Profil fakulty

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze dnešní podoby vznikla 1. července 1991 v rámci organizačních změn celé Vysoké školy ekonomické v Praze. Páteř fakulty byla vytvořena na dvou do té doby působících kateder: katedry financí a úvěru a katedry účetnictví, součástí se stala i katedra pedagogiky.

V současné době fakultu tvoří sedm kateder – bankovnictví a pojišťovnictví, didaktiky ekonomických předmětů, financí a oceňování podniku, finančního účetnictví a auditingu, měnové teorie a politiky, manažerského účetnictví, veřejných financí.

V čele fakulty stojí děkan, jeho nejbližšími spolupracovníky jsou tři proděkani (pro vědu, výzkum a doktorské studium, studijní a pedagogickou činnost, zahraniční styky) a tajemnice fakulty. Výkonným a správním útvarem, který zabezpečuje hospodářskou a administrativní činnost Fakulty je děkanát, který tvoří sekretariát děkana a studijní referentky. Organizační strukturu fakulty ukazuje organizační schéma.

Základním posláním fakulty je poskytovat univerzitní vzdělání v akreditovaných studijních programech, vyvíjet vědecko-výzkumnou činnost a provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech. Fakulta v rámci zabezpečování svého poslání rozvíjí spolupráci s jinými univerzitami, státními institucemi, podnikatelskými a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni. Fakulta rozvíjí i další činnosti, jako jsou celoživotní vzdělávání, nebo doplňková činnost.

Na fakultě jsou v současné době akreditovány následující studijní obory:

  • v rámci bakalářského studijního programu obory Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika a Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání;
  • v rámci navazujícího magisterského studijního programu obory (hlavní specializace) Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika, Finance a oceňování podniku a Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy;
  • v rámci doktorského studijního programu obory Finance (v českém a anglickém jazyce), Účetnictví a finanční řízení podniku (v českém a anglickém jazyce) a Teorie vyučování ekonomických předmětů (v českém jazyce).

Na fakultě v současné době působí přibližně 80 akademických pracovníků a ve všech studijních programech je zapsáno více než 2500 studentů.


logo_25_let_v2_Stránka_2