Děkan

doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D.

děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Místnost: NB104a
Telefon: 224 095 101
Fax: 224 095 109
E-mail: lmejzlik@vse.cz
Ladislav Mejzlík
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. V roce 1993 složil auditorské zkoušky a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem redakčních rad odborných časopisů a členem vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Vzdělání:

Zaměstnání:

Pedagogická činnost:

Vědecko-výzkumná činnost:

Členství v mezinárodních/zahraničních odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích

Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže:

Jazykové znalosti:

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague