Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost

Místnost: NB142
Telefon: 224 095 176
Fax: 224 095 109
E-mail: ddvorak@vse.cz
Dana Dvořáková

Vzdělání

Zaměstnání

Pedagogické a odborné zaměření

 Členství ve vědeckých radách, odborných společnostech a komisích

Hlavní publikace


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague