Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Proděkanka pro zahraniční vztahy a statutární zástupce děkana

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Proděkanka pro zahraniční vztahy a statutární zástupce děkana

Místnost: NB143
Telefon: 224 095 119
Fax: 224 095 109
E-mail: zarova@vse.cz
Marcela Žárová

Vzdělání

 • 1983 – Ing. VŠE Praha, Fakulta řízení, obor Ekonomické informace a kontrola
 • 1985 – Všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny
 • 1991 – CSc. Doktorandské studium na VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví
 • 2004 – Certifikát ACCA pro IAS/IFRS

Zaměstnání

 • 1983-2000 – odborná asistentka VŠE Praha, na katedře Finančního účetnictví
 • 1992-1998 – hlavní účetní v TEMPUS projektu podporující vysoké školství v oboru ekonomie v ČR a spolupráci mezi evropskými universitami financované z projektu Phare
 • 2000-2002 – zástupkyně ředitele odboru účetnictví na Ministerstvu financí ČR
 • 2000-2002 – negociátor ČR pro oblast účetnictví a auditu pro EU
 • 2000-2003 – projektový manažer programů Phare pro oblast účetnictví a auditu realizovaných na Ministerstvu financí ČR
 • 2002-dosud – odborná asistentka VŠE Praha, na katedře Finančního účetnictví

Pedagogické a odborné zaměření

 • Pedagogická i vědecká činnost je zaměřena především na proces harmonizace účetnictví a regulace finančního účetnictví a výkaznictví v Evropě (garantuje předměty "Účetnictví v angličtině" a "Mezinárodní účetnictví").

Členství ve vědeckých radách, odborných společnostech a komisích

 • 1998-dosud – členka Evropské účetní asociace (EAA - European Accounting Association)
 • 1998-2005 – členka komise pro harmonizaci účetnictví při Komoře auditorů ČR
 • 2000-2002 – členka metodického výboru účetnictví při Komoře auditorů ČR
 • 2000-2002 – tajemnice poradního orgánu ministra financí Komise pro otázky účetnictví a dalšího rozvoje auditu
 • 2000-2004 – členka redakční rady pro schvalování překladů účetních standardů vydávaných Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC/IASB) pověřená Ministerstvem financí
 • 2000-dosud – členka redakční rady časopisu Právní zpravodaj vydávaný měsíčně nakladatelstvím C.H. BECK Praha
 • 2003-2004 – jmenovaná koordinátorka a členka vědeckého výboru na jednoleté období zabezpečující výroční konferenci Evropské účetní asociace (EAA), která se konala 31.3.-4.4.2004 v Praze
 • 2005-dosud – člen výboru pro řízení Výročních členských konferencí pořádaných EAA (EAA Management Committee )
 • 2005-dosud – člen Asociace mezinárodních účetních (Association of International Accountants)
 • 2002-dosud – členka Národní účetní rady za VŠE Praha

Zahraniční stáže

 • 1990 – nominace Evropskou asociací účetních na konsorcium účetních doktorandů v Kalifornii, USA měsíční studijní pobyt v USA
 • 1992 – dvouměsíční studijní pobyt na Universitě ve Stirlingu (UK)
 • 1991-1997 – krátkodobé pobyty v rámci spolupráce s Buckinghamshire College of Higher Education v Londýně (UK) jako vedoucí učitel pro účetnictví DMS kursu v rámci programu Tempus
 • 1991-1992 – dvouměsíční studijní pobyt na Buckinghamshire College of Higher Education v Londýně (UK)
 • 1996 – měsíční studijní pobyt na universitě v Miláně "Universita Commerciale Bocconi, Milano" (I)
 • 1996 – měsíční studijní pobyt na universitě v Rotterdamu "Erasmus University, Rotterdam" s cílem koordinace výukového programu "Mezinárodní účetnictví"

Hlavní publikace

 • Regulace evropského účetnictví. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006
 • Soubor hesel k účetnictví. Velká ekonomická encyklopedie, Linde, 1999, 2002 spoluautorka.
 • Vnitřní zúčtovací ceny. VŠE Praha. 1985
 • Auditing : učebnice 5 ; překlad Žárová Marcela. 1. vyd. Praha : Bilance, 1994
 • Vnitřní audit: učebnice ACCA. překlad 1. vyd. Praha: Bilance, 1998.