Proděkanka pro zahraniční vztahy a statutární zástupce děkana

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Proděkanka pro zahraniční vztahy a statutární zástupce děkana

Místnost: NB143
Telefon: 224 095 119
Fax: 224 095 109
E-mail: zarova@vse.cz
Marcela Žárová

Vzdělání

Zaměstnání

Pedagogické a odborné zaměření

Členství ve vědeckých radách, odborných společnostech a komisích

Zahraniční stáže

Hlavní publikace


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague