Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vědecká rada

Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je samosprávným orgánem zřízeným v souladu s § 29 a § 30 zákona o vysokých školách a článkem 7 Statutu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Členy Vědecké rady jmenuje a odvolává po schválení Akademickým senátem fakulty děkan, který je zároveň i předsedou vědecké rady. Nejméně jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce Vysoké školy ekonomické v Praze.

Mezi hlavní úkoly vědecké rady patří:

  • projednávání dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti fakulty,
  • schvalování studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě,
  • schvalování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky a členů komisí pro obhajoby disertačních prací,
  • vykonávání působnosti v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem.

Složení vědecké rady

DSC_2077

Pozn.: Fotografie z jednání vědecké rady dne 5. listopadu 2014.

 Termíny a program zasedání Vědecké rady

(Uzávěrka přijímání podkladů je 6 týdnů před termínem jednání rady.)

2018

  • 14. listopadu 2018 v 900 hodin
  • 6. června 2018 v 930 hodin (pozor změna místnosti - Akademický klub, Italská budova) - Program jednání

2017

2016

2015


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008