Vědecká rada

Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je samosprávným orgánem zřízeným v souladu s § 29 a § 30 zákona o vysokých školách a článkem 7 Statutu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Členy Vědecké rady jmenuje a odvolává po schválení Akademickým senátem fakulty děkan, který je zároveň i předsedou vědecké rady. Nejméně jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce Vysoké školy ekonomické v Praze.

Mezi hlavní úkoly vědecké rady patří:

Složení vědecké rady

DSC_2077

Pozn.: Fotografie z jednání vědecké rady dne 5. listopadu 2014.

 Termíny a program zasedání Vědecké rady

(Uzávěrka přijímání podkladů je 6 týdnů před termínem jednání rady.)

2018

2017

2016

2015


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague