Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Složení vědecké rady

Složení vědecké rady jmenované děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze po schválení Akademickým senátem fakulty na funkční období od 1.4.2014 do 31.3.2018 (v abecedním pořadí v členění na interní a externí členy).

Interní členové Externí členové
Karel Brůnadoc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
vedoucí katedry měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
 Dluhošováprof. Ing. Dana Dluhošová, Dr.
proděkanka pro strategii, doktorská studia a vnější vztahy, VŠB - TU Ostrava
Daňhelprof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví
Doležaldoc. Ing. Jan Doležal, CSc.
Senior partner BDO Audit, s.r.o..
Durčákováprof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
Ing. Otakar Hora, CSc.
místopředseda Výboru pro Audit ČEZ, a.s.
Dvořákdoc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Zdeněk Hrdlička
zástupce náměstka pro řízení sekce Daně a cla a ředitel odboru Strategie daňové politiky, spolupráce a správy – Ministerstvo financí
Dvořákovádoc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost, Fakulta financí a účetnictví
Ing. Miloslav Kala
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
Fibírováprof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
katedra manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví
KřížIng. Petr Kříž, FCCA
partner PwC, prezident FEE
Králprof. Ing. Bohumil Král, CSc.
katedra manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví
NekovářIng. Jiří Nekovář
prezident Confédération Fiscale Européenne, Rada pro veřejný dohled nad auditem
Mandelprof. Ing. Martin Mandel, CSc.
katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
Tumpachprof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.
vedoucí katedry účtovníctva a auditorstva, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislavě
Marek"prof. Ing. Petr Marek, CSc.
katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví
Vostatekprof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
vedoucí Centra pro ekonomické studie a analýzy, Vysoká škola finanční a správní
Maříkprof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
vedoucí katedry financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví
ZahradníkIng. Petr Zahradník, MSc.
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)
Mejzlíkdoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan, Fakulta financí a účetnictví
Žákprof. Ing. Milan Žák, CSc.
rektor, Vysoká škola ekonomie a managementu
Musílekprof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum, Vysoká škola ekonomická v Praze
 prof. Ing. Danuše Nerudová
vedoucí Ústavu účetnictví a daní PEF, Mendelova univerzita v Brně
Müllerováprof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví
 Ing. Pavel Racocha
předseda představenstva KB
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví
 Ing. Jiří Rusnok
guvernér ČNB
Prochazkadoc. Ing. David Procházka, Ph.D.
vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví
 JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
předseda senátu Nejvyššího správního soudu
Radovádoc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví
Revendaprof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
SingerIng. Miroslav Singer, Ph.D.
katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví; ředitel institucionálních vztahů, hlavní ekonom, Generali CEE Holding
ŠtěpánekIng. Pavel Štěpánek, CSc.
katedra hospodářské a sociální politiky, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, výkonný ředitel ČBA
Vančurováprof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí katedry veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví
Vítekdoc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium, Fakulta financí a účetnictví
Wagnerdoc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
vedoucí katedry manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví
Žárovádoc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
proděkanka pro zahraniční vztahy, Fakulta financí a účetnictví
Čestní členové  
Kovanicováprof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.
emeritní členka katedry finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví