Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výroční zprávy FFÚ

Související stránky

Výroční zpráva fakulty obsahuje souhrnné informace o činnosti fakulty a jejím hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpracovává ji děkan ve spolupráci s proděkany, vedoucími kateder a ostatními spolupracovníky a předkládá ji ke schválení Akademickému senátu fakulty.

Z aktuální výroční zprávy Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2016 vyjímáme první stranu obálky a úvodní slovo děkana:

Výroční zprávy fakulty za jednotlivé minulé roky: