Diplomová práce

Postup pro volbu, zpracování a odevzdání diplomové práce se řídí vyhláškou  č. 3/2014, o plnění studijních povinností.

Fakultní šablona pro zpracování diplomové práce

Postup schvalování zadání závěrečných prací

Obhajoba diplomové práce

Student, který dokončí diplomovou práci, ji se souhlasem vedoucího práce odevzdá v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací. Řádné odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „ Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“

Předem si student v InSISu  zapíše obhajobu diplomové práce. Důležité lhůty, které je třeba dodržet  jsou určeny vyhláškou č. 3/2014, o plnění studijních povinností. Obhajoby diplomových prací jsou vypsány jako mimosemestrální kurz 1OPD v rámci „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“.

Dle dispozic katedry spravující obhajoby se student sám, nebo prostřednictvím sekretářky katedry (postup určují katedry), v InSIS přihlásí na konkrétní termín obhajoby diplomové práce vypsaný katedrou, na které odevzdává diplomovou práci (katedra je oprávněna z vypsaných termínů určit studentovi konkrétní termín obhajoby).

V úředních hodinách odevzdá sekretářce katedry spravující příslušnou obhajobu (v případě více kateder na katedře, na které působí vedoucí práce), vytištěnou diplomovou práci v počtu výtisků stanovených katedrou. Současně odevzdá vytištěný a vlastnoručně podepsaný výpis z InSISu stvrzující řádné vložení diplomové práce do databáze kvalifikačních prací.

Obhajoby diplomových prací probíhají odděleně od státní zkoušky ze studijního oboru.

Katedry spravující obhajoby diplomových prací

Bankovnictví a pojišťovnictví  – KBP, KMTP

Finance – KBP, KFOP,KMTP, KVF

Účetnictví a finanční řízení podniku – KFUA, KFOP, KMU

Vzdělávání v ekonomických předmětech – KDEP

Zdanění a daňová politika – KVF