Doktorské studium

Prezenční nebo online diskuse k možnostem doktorského studia na FFÚ: 8. 12. 2021 16:15–16:45; NB 139.