Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Informace o novém postupu v procesu oběhu dokumentů při nákupu knih i periodik

Související stránky

Aktuální informace na http://ciks.vse.cz/sluzby/akvizice/akvizice_periodik.aspx

Změny v postupu

 • nově bude žádanka (nebo obnovovací seznam periodik) potvrzena příkazcem operace (zadavatel objednávky, který spravuje prostředky, z nichž bude platba hrazena) i správcem rozpočtu (tajemnice fakulty) již při objednávce a bude sloužit účtárně k likvidaci faktury jako závazná objednávka. Na fakultách nebude už proto třeba potvrzovat likvidační list. Elektronický interaktivní formulář a dosavadní žádanky se ruší,
 • rozdíl mezi cenou na potvrzené žádance a na faktuře nesmí přesáhnout toleranci 5 %. Případné navýšení ceny bude řešeno individuálně - CIKS požádá oprávněné osoby o schválení formou potvrzení na likvidačním listu nebo v souhrnné Tabulce k likvidačnímu listu, zpracovávané vždy k příslušné faktuře,
 • správce rozpočtu fakulty dostane vždy od CIKSu pro informaci mailem kopii faktury + Tabulku k likvidačnímu listu, ve které bude uvedeno, kolik z faktury je hrazeno z prostředků fakulty a ke které žádance se faktura vztahuje,

Konkrétní postup

Zahraniční knihy

 • žadatel vyplní pouze údaje o knize a pošle žádanku v příloze mailu do akvizice (akvizice@vse.cz), kde bude do 2 dnů doplněna cena a žádanka bude zaslána zpět. V případě souhlasu s cenou objednávající žádanku vytiskne, doplní zdroj financování, podpisy a razítka příkazce operace a správce rozpočtu (tajemnice fakulty) a doručí ji do akvizice,
 • Žádanka na nákup neperiodické literatury

České knihy

 • pokud je známa cena, objednávající žádanku vyplní, vytiskne, doplní zdroj financování, podpisy a razítka příkazce operace a správce rozpočtu (tajemnice fakulty) a doručí ji do akvizice,
 • pokud není známa cena, postupuje žadatel jako u zahraničních knih,
 • Žádanka na nákup neperiodické literatury

Periodika

 • obnovení předplatného - obnovovací seznam odebíraných periodik bude jako dosud rozesílán jednou ročně, a to ve formě tabulky, která nahrazuje dosavadní formát seznamu. V tabulce lze jako vždy upravovat počet výtisků a rušit nebo doplňovat požadované tituly. U každého objednávaného titulu je nově třeba doplnit zdroj financování a podpisy a razítka příkazce operace a správce rozpočtu (tajemnice fakulty). Potvrzený seznam bude opět sloužit účtárně jako závazná objednávka při likvidaci faktur,
 • mimo hlavní proces obnovení předplatného lze jednotlivé tituly objednat žádankou, předanou do agendy časopisů po upřesnění ceny a potvrzení příkazcem operace a správcem rozpočtu,
 • Žádanka na nákup periodik