Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Informace po uchazeče do NMS, kteří si podali žádost o přezkoumání

Související stránky

Vážení uchazeči o studium v navazujícím magisterském studijním programu,

pokud jste nebyli přijati ke studiu a podávali jste si žádost o přezkoumání, chci Vám sdělit, že vzhledem k počtu přijatých a skutečně zapsaných studentů jsem mohl v rámci autoremedury přijmout dodatečně studenty pouze na jeden obor - Bankovnictví a pojišťovnictví, kde byli dodatečně přijati studenti, kteří si podali žádost o přezkoumání a dosáhli bodové hranice 150 bodů u přijímací zkoušky.

V ostatních případech jsem žádostem nemohl bohužel vyhovět, protože musím dodržet ministerstvem stanovený limit (rozepsaný v rámci VŠE na jedmotlivé fakulty) pro počet přijímaných studentů do navazujícího magisterského studia, a žádosti o přezkoumání jsem proto postoupil panu rektorovi.

Pokud jste nebyli ke studiu přijati, nemohu vám nabídnout bohužel nic jiného, než možnost přihlásit se ke studiu znovu v příštím roce, do té doby lze využít u nás pouze formu mimořádného studia, ze kterého si lze nechat předměty odstudované s hodnocením 1 nebo 2 uznat (nově z této formy studia prakticky bez omezení počtu kreditů) , pokud budete přijati následně do studia řádného.

Petr Dvořák

děkan

Informace o mimořádném studiu...