Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Informace pro přijaté studenty do bakalářského studijního programu

Související stránky

Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu (informační brožura v pdf)

Zápis do studia

Zápis nově přijatých studentů do zimního semestru akademického roku 2010/2011 se bude konat

 • ve středu 7. července 2010 v 8:00 hodin pro obory: Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance,
 • ve středu 7. července 2010 v 11:30 hodin pro obory: Účetnictví a finanční řízení podniku, Zdanění a daňová politika a Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání

Místo konání: Vencovského aulaNová budova VŠE, Praha 3, nám. Winstona Churchilla 4

 • Zápisu a úvodních informací ke studiu (fotografování na identifikační karty, informace fakulty) je povinen zúčastnit se osobně každý přijatý student,  orientační délka trvání je 3-4 hodiny;
 • Student nemůže být zastoupen jinou osobou. Student, který se ze závažných důvodů (zejména zdravotních) nemůže dostavit na Zápis v tento den, zašle do 7. července 2010 na e-mailovou adresu stehliko@vse.cz písemnou omluvu se zdůvodněním a s vyjádřením, že chce být zapsán do 1. semestru studia;
 • Na náhradní Zápis se student dostaví osobně ve dnech od 13. - 17. září 2010 bezpodmínečně na studijní oddělení fakulty (Žižkov, Nová budova, 1.p., dv. 109, denně od 8:30 – 15:00 hod);
 • Student, který se zápisu do 1. semestru nezúčastní, ani nezašle písemnou omluvu, bude vyškrtnut ze seznamu přijatých studentů;
 • K zápisu si student přinese:
  • občanský průkaz nebo pas nebo jiný právoplatný doklad s fotografií,
  • dopis o přijetí;
 • Potvrzení o studiu budou vydávána po skončení Zápisu a poté od 1. září 2010 v úředních hodinách u studijních referentek.

Imatrikulace

 • Imatrikulace je slavnost spojená se složením imatrikulačního slibu a přijetím do akademické obce fakulty;
 • Imatrikulace se uskuteční v úterý 14. září 2010 v 9:00 a ve 12:00 hodin  ve Vencovského aule . Osobní účast studenta je na imatrikulaci povinná. Vzhledem ke slavnostnímu rázu imatrikulace žádáme o společenské oblečení.

Další důležité informace:

 • Studenti prvního semestru mají stanoven pevný rozvrh kromě angličtiny a tělesné výchovy. Angličtinu 2AJ201 Angličtina pro ekonomy I (English for Economists I) a vybraný kurz tělesné výchovy si v době od 12. července do 31. srpna 2010 sami registrují. Návod na registraci
 • Ve středu 15. září 2010 v 9:00, 9:30 nebo 10:00 h. se koná povinné informační soustředění o informačním a knihovním systému VŠE a to do areálu na Jižním Městě. Přesné informace budou sděleny při Zápisu;`
 • Výuka začíná v týdnu od 20. září 2010;
 • Informace a přihlášky k ubytování na kolejích jsou na webu na adrese http://suz.vse.cz.