Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů

Související stránky

Text na stranky VSE__final

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze získala v roce 2009 finanční podporu pro projekt „Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů“. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Charakteristika projektu

Projekt je realizován v období od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2012.

Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci škol a pedagogové, kteří zamýšlejí vykonávat řídící funkce.

Hlavním cílem projektu je vytvoření dvou kurzů (I, II), které připraví zájemce na výkon řídících funkcí se zaměřením na školství. Kurzy se budou skládat z distančních vzdělávacích modulů, přičemž moduly v kurzu II budou zaměřeny na případové studie.

Kurz I - Standardní další vzdělávání pedagogických pracovníků, 24 hodin přímé výuky ve 3 soustředěních, od dubna 2010

  1. Úvod do práva, základní právní předpisy ve školství, novinky v roce 2010
  2. Personální management a změny v pracovním právu
  3. Ekonomika a finanční management (daně, účetnictví, rozpočet)
  4. IT, moderní formy vzdělávání a management vzdělávacích procesů

Kurz II - Studia pro ředitele škol a školských zařízení (§5 odst. 2 zák. č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhl. č. 317/2005 Sb.); 100 hodin výuky ve 12 soustředěních (+ 15 hodin praxe), od září 2010

  1. Právo a školské předpisy – aktuální stav a problémové příklady ve školství.
  2. Základní přehled a novinky v pracovním právu a aplikovaná personalistika. Problémové okruhy v praxi a jejich řešení.
  3. Finance a řízení školy. Novinky v daních a účetnictví a řešení příkladů ve školách.
  4. Organizace školy a projektové řízení. Novinky v řízení pedagogického procesu.
  5. IT v managementu školy a ve výuce. Ukázky využití IT v řízení školy a ve výuce.

Každý modul bude složen ze základního přehledu, konkrétních praktických úkolů a nejnovějších aktualizací předpisů pro danou oblast. Kurzy budou akreditovány v rámci DVPP MŠMT a po jejich absolvování účastníci obdrží certifikát.

Více informací o projektu poskytne garant projektu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., e-mail: radova@vse.cz, tel.: +420 224 095 102. Viz také odkaz na web projektu http://www.dvpp-management.cz.

Tisková zpráva k projektu