Jak si vybrat studijní program

Vysokoškolské  vzdělání je při hledání zaměstnání stále velkou výhodou a u mnoha pracovních pozic patří mezi samozřejmé požadavky. Jenže doba, kdy stačilo mít „jakýkoliv“ titul, už je dávno pryč. Zaměstnavatelé stále více přihlížejí k prestiži absolvované fakulty i k praktické využitelnosti studijního programu.

Co vzít v úvahu při výběru vysoké školy?

Bude mě studium bavit?

Naše rada:  Nevybírejte školu jen citem či dojmem. Podívejte se na stránky fakulty, na informace o jednotlivých studijních programech, na studijní plány a sylaby jednotlivých předmětů – dozvíte se více o náplni a organizaci studia. Zajděte na Den otevřených dveří, veletrh Gaudeamus nebo si domluvte individuální konzultaci. Kontaktujte někoho, kdo vámi vybranou školu studuje nebo již absolvoval – popíše vám bez příkras, jak se věci mají.

Informace o naší fakultě:

Seženu jako absolvent zaměstnání, které mne uživí?

Můžete tři nebo pět let studovat úžasně zajímavý studijní program, ale k čemu vám to bude, když poté nenajdete v daném oboru práci. Ještě před odesláním přihlášky se proto zajímejte o možnosti uplatnění v oboru. Středisko vzdělávací politiky UK každý rok zveřejňuje statistiku nezaměstnanosti absolventů podle fakult. Můžete si také na Jobs.cz cvičně zobrazit pracovní nabídky v oboru, o kterém uvažujete. Splňují nabízené pozice vaše představy o budoucím povolání?

Za naši fakultu můžeme konstatovat, že nezaměstnanost absolventů je prakticky nulová, každý absolvent nachází  dle výzkumů fakulty bez problémů uplatnění. Většina studentů pracuje v oboru již po dobu studia (na navazujícím magisterském studiu odhadujeme, že nejméně 80 % studentů, v rámci bakalářského studia je to asi o trochu méně, zejména na počátku studia) a po absolvování již má zajištěné pracovní místo.

Kam se vydat za studiem?

Snažit najít školu co nejblíže bydliště, nebo volit studium zejména podle studijního programu a  kvality? Jaké je vybavení školy? Najdu v místě studia ubytování? I odpovědi na tyto otázky je třeba uvážit.

Vysoká škola ekonomická disponuje velice kvalitním studijním prostředím, samozřejmostí jsou moderně vybavené učebny, rychlá WiFi, špičkově vybavená ekonomická knihovně s více něž 430 tisíci knihami, v areálu školy je klasická studentská menza, dvě restaurace a kavárna, škola rovněž disponuje moderními sportovišti a studenti si mohou zvolit ze široké nabídky sportovních aktivit. Ubytování studentů VŠE je zajištěno na kolejích, jejichž kapacita je plně dostačující pro všechny zájemce. Další informace naleznete v brožurce pro zájemce o studium.