Mýty o studiu na FFÚ VŠE

O studiu na VŠE, stejně jako o studiu na mnoha vysokých školách, koluje několik mýtů, které odrazují uchazeče od studia na jejich vysněné škole. Tato sekce je spravována studentem fakulty (mnou) a povím vám zde, že některé věci ohledně studia na VŠE nejsou ani zdaleka tak děsivé, jak se zdají.

 

Mýtus č.1: Na VŠE je těžká matika!

O VŠE se proslýchá, že je zde těžká matika a že studium na ekonomce je jenom o matice. To ale není tak docela pravda. Matematiku potkáte u přijímacích testů (pokud se vás vůbec týkají) a je potřeba se na ně pečlivě připravit a nic nepodcenit. VŠE organizuje přípravné kurzy na přijímací testy z matematiky a lze si zakoupit i cvičebnici s variantami z minulých let, já doporučuji obojí. Více informací v sekci Přijímací řízení do bakalářského studia.

Jakmile absolvujete přijímací testy, uvidíte už tu „tvrdou“ matematiku pouze jednou v jednom semestru, a to v rámci předmětu Matematika pro ekonomy, který obsahuje matice, integrály, derivace, funkce dvou proměnných atd.. Během studia samozřejmě stále něco počítáte – ať už v účetnictví, daních nebo ve statistice. Jedná se už ale o aplikovanou (a mnohdy základní) matematiku a tedy o počítání konkrétních výsledků na reálných příkladech a úlohách s jednoznačným využitím v praxi. Tyto věci někdy počítáte pouze v Excelu. Na FFÚ je čísel hodně, ale vždy si za nimi dokážete něco představit a víte, co a proč jste spočítali.

Opravdu to není tak, že by studium na FFÚ stálo a padalo na bezchybných znalostech matematiky, motivace ke studiu je mnohem důležitější. Zápal a skutečný zájem o to, co studujete, mnohdy dokáže vyvážit nedostatečné počáteční znalosti v některých oborech.

Mýtus č.2: Na VŠE je na zkoušky vždy jenom jeden pokus!

To je poněkud zavádějící tvrzení. Na VŠE sice je na zkoušky pouze jeden pokus, ale není to tak hrozné, jak se na první pohled může zdát.  Takřka v každém předmětu na FFÚ VŠE lze získat max. 100 bodů. Těchto 100 bodů je u většiny předmětů rozděleno do několika částí: mezi aktivitu na hodinách, průběžné testy, seminární práce a jejich prezentace a závěrečný test/ústní zkoušku. Body tedy sbíráte i průběžně během semestru a pokud dohromady na konci nemáte ani 50 bodů ze 100, jste ohodnoceni známkou 4, předmět jste nesplnili a nemáte nárok na opravný termín. Pokud ale máte 50 – 59 bodů, jste ohodnoceni známkou 4 + a máte právo na jeden opravný pokus na zpravidla závěrečný test nebo ústní zkoušku. Od 60 bodů výše jste předmět splnili.

Mýtus č.3: VŠE je anonymní!

Je pravda, že v některých programech na FFÚ je studentů hodně; to ale neznamená, že je těžké zde nalézt kamarády. VŠE organizuje seznamovací kurzy pro prváky, na kterých vystoupí i děkan fakulty a na FFÚ působí tři studentské spolky, které pomáhají studentům se seznámením a se studiem. Na většině cvičení a přednášek během bakalářského studia jste se svými spolužáky z programu a dalšími lidmi, které znáte nebo můžete poznat. Není to tedy tak, že byste byli na každém předmětu s úplně jinými lidmi.

Podobně to platí i u vyučujících. Pokud jste při hodinách aktivní, zapojujete se do výuky a zajímáte se o dění na fakultě, vyučující to ocení a zapamatují si vás a například vás zdraví na chodbě školy, znají vás podle jména i podle obličeje.

Mýtus č.4: Na VŠE vás to naučí jenom teoreticky a nebudete vědět, jak to využít v praxi!

Toto je zcela mylné. Na naší fakultě působí ti nejlepší vyučující, kteří vyučovanou látku využívají/využívali ve své praxi, jsou skutečnými kapacitami ve svém oboru a látku vysvětlují tak, aby výuka bavila studenty i je samotné a aby studenti své znalosti ze školy dokázali využít v praxi. Tomu napomáhá časté využívání případových studií ve výuce, kde studenti aplikují své poznatky na případech takřka identických s těmi v praxi. Mnoho předmětů je také vyučováno odborníky z praxe, tedy lidmi, kteří pracují například v poradenských společnostech a na FFÚ vyučují jeden předmět nebo několik cvičení v rámci předmětu.

Naše fakulta na práci v oboru připraví velmi dobře a zájem firem o naše absolventy to potvrzuje.

Mýtus č.5: Předpokládá se, že už to všechno znáte!

To skutečně není pravda. Samozřejmě, že pokud máte už nějaké počáteční znalosti, tak vám to dává nad ostatními studenty určitý náskok. Pokud se ale student snaží, není problém se vše doučit během semestru. Naše fakulta nepředpokládá, že uchazeči již dopředu mají rozsáhlé znalosti účetnictví nebo finanční teorie, ale předpokládá, že o tyto oblasti mají zájem.