Odpovědi na časté otázky uchazečů (FAQ)

ZMĚNA STUDIJNÍHO PROGRAMU V PRŮBĚHU STUDIA

1) Po roce studia na jiné fakultě jsem zjistil(a), že to není úplně pro mě. Proto mě napadla možnost přestupu na FFÚ, či konání přijímacího řízení, (minulý rok jsem přijímacím řízením prošla a úspěšně byla přijata, ale, bohužel, jsem se nezapsal(a)).

Odpověď: Obávám se, že budete muset absolvovat standardní přijímací řízení příští rok. Přestup mezi fakultami je v zásadě nemožný stejně jako přijetí do studia na základě neaktuálního přijímacího řízení.

2) Zvažuji přechod z jednoho programu FFÚ na jiný program FFÚ. Mnou odstudované předměty se mezi uvedenými programy zatím shodují. Chtěl(a) bych se také zeptat, jestli by mi zůstala možnost získat prospěchové stipendium a možnost započítat studijní průměr do přihlášky na studium v zahraničí (dosavadní průměr mám 1,0).

Odpověď: Pro přestup je pak potřeba splnit bodovou hranici pro přijetí na studijní program, na který chcete přestoupit. Tzn. ujistit se, že byste se bývala byla dostala na FFÚ i v době, kdy jste nastoupil(a) na program, který nyní studujete. O přestup na jiný program se žádá písemně prostřednictvím studijní referentky a uskutečňuje se k začátku semestru. Jelikož by se jednalo o přestup v rámci fakulty, bude Váš dosavadní průměr z uznaných předmětů započítán pro účely prospěchového stipendia i výjezdu do zahraničí.


UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ

3) Studuji na fakultě XX a rád/a bych příští rok nastoupil/a na FFÚ. Napadlo mne, zda by třeba nešlo studovat příští semestr většinu předmětů z FFÚ, a pak už jako student FFÚ si nechal/a uznat všechny předměty, které jsem měl/a zvládnuté na jedničku.

Odpověď: To by samozřejmě šlo. Jen musím upozornit na důsledky. Uznat lze maximálně 36 kreditů, známky musí být nejhůře dvojky, za každý uznaný předmět je poplatek 100 Kč a za každý uznaný kredit se strhává 1,2 nebo 1,25 kreditové poukázky.


ZMĚNA OBORU PŘI ZÁPISU

4) zúčastnil/a jsem se přijímacích zkoušek na FFÚ. Nedopadly ovšem moc dobře, obdržel/a jsem ABC bodů. Z toho vyplývá, že jsem byl/a přijat/a na obor XX.  Mohu se zapsat do XX oboru a zároveň požádat o přezkumné řízení? A v případě změny rozhodnutí děkana fakulty je možné zrušit zápis do oboru XX a nechat se zapsat do YY oboru?

Odpověď: Technicky vzato se přezkumné řízení zabývá jen žádostmi studentů nepřijatých ke studiu. Nejsem si tedy jistá, zda-li by Váš úkon zápisu do studia oboru XX  nevyloučil možnost přezkoumání Vašeho nepřijetí na obor YY. Pokud byste se rozhodl/a zapsat do XX a díky dostatečné kapacitě se nakonec do studia oboru YY zapsali i studenti, kteří dosáhli ABC bodů (stejně jako vy) při přijímacím řízení, otevřelo by Vám to další možnost. Existuje možnost přestupu mezi obory. Podmínkou ovšem je, že student dosáhl při přijímacím řízení dostatečného počtu bodů pro přijetí na obor, na který chce přestoupit.

5) S postupem času jsem zjistil, že bych se zapsal raději na jiný obor. Jsem přihlášen na XX , ale raději bych zvolil YY . V testech jsem dosáhl ABC bodů, takže jsem splnil limit i pro obor YY. Je ještě možná změna oboru nebo už ne?

Odpověď: Pokud jste měl obor XX uveden v přihlášce jako obor s vyšší preferencí než YY, obávám se, že zapsat se na YY není možné. Vzhledem k tomu, že jste splnil bodovou hranici pro přijetí na obor YY, existuje možnost přestupu mezi obory. Přestup se uskutečňuje k začátku semestru, žádá se o něj prostřednictvím studijní referentky a podléhá souhlasu děkana fakulty. Při následném uznávání splněných předmětů počítejte s odebráním více kreditových poukázek, než vám bude uznáno ECTS kreditů, zároveň existuje maximální počet kreditů, které lze takto uznat. Nejsem si jistá, zda je technicky možný přestup mezi obory již k začátku první semestru studia, tedy v okamžiku, kdy ještě nemáte vystudovaný žádný předmět.


ZÁPIS A VYSVĚDČENÍ/DIPLOM

6) Chtěl jsem se tímto zeptat, jestli je možné po úspěšném složení přijímací zkoušky účastnit se řádného zápisu i bez úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu?

Odpověď: V případě, že ještě nebudete mít diplom, doneste s sebou k zápisu potvrzení o vykonání státní bakalářské zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce. Úředně ověřenou kopii diplomu dodáte později, jakmile diplom obdržíte.

7) Chtěl jsem se zeptat, kdybych neměl potvrzení o vykonání státní závěrečné zkoušky v době zápisu, státní závěrečnou zkoušku bych tedy vykonával až v září. Měl bych v tomto případě vůbec nějakou šanci na přijetí?

Odpověď: Uchazeče,  kteří teprve budou v září skládat bakalářskou zkoušku,  nemůžeme přijmout. Můžete protáhnout studium Bc oboru a za rezervní poukázky odstudovat některé předměty z navazujícího studia (skupina cVOR).

8) Podle webových stránek fakulty je nutné při zápisu donést potvrzení o absolvování bakalářského studijního programu a to bohužel v mém případě není možné, neboť jsem absolventem jiné fakulty VŠE, a studijní oddělení  funguje o prázdninách pouze v omezených úředních hodinách a ani jedna z referentek na studijním oddělení není k zastižení. Chtěl bych se proto zeptat, zda mohu dočasně u zápisu doložit své předchozí vzdělání například s odkazem na ISIS?

Odpověď: K zápisu určitě přijďte. Na místě by měl stačit náhled do ISIS, počítejte však s tím, že kopii diplomu budete muset později dodatečně přinést.


STUDENTSKÉ KARTY ISIC

9) Jak bude probíhat zřízení ISIC karty?

Odpověď: Zřízení ISIC karty pro nové studenty probíhá kompletně online, postup najdete zde.


STIPENDIUM

10) Na jaká stipendia můžu mít nárok a do kdy je potřeba požádat?

Odpověď: Dá se říct, že základní stipendium je to ubytovací, o které se žádá prostřednictvím ISIS (viz návod níže). Prospěchové stipendium se týká až studentů ve druhém a vyšším ročníku a o sociální stipendium se žádá až do října.


JAZYKY

11) V následujícím semestru bych chtěl studovat oba předměty oJ1 a oJ2 v AJ. Jde mi o to, jak to mohu provést tak, abych neporušil nějaké pravidlo. Mohu například studovat oJ1 modul 0 první část a zároveň studovat oJ2 modul 1 první část? Neporuším v následném semestru při zapsání druhých částí modulů pravidlo o studii nižších úrovní, než úroveň již absolvovaných modulů?

Odpověď: V souběžném studiu oj1 a oj2 nevidím problém. Pozor si ovšem dejte na registraci předmětů do správné skupiny v ISIS a na výběr modulu angličtiny do oj2 – musí se jednat o některý z modulů 2-5. Viz:

https://ffu.vse.cz/wp-content/uploads/jazyky-pro-BS_www.pdf


SYSTÉM STUDIA

12) Jak je to se zkouškami. Kolik je pokusů na zkoušku, slyšel/a jsem, že je pouze jeden a ne jako na ostatních školách tři pokusy.

Odpověď: Na VŠE je na zkoušky obecně pouze jeden pokus. Známkuje se čísly a 1, 2, 3 znamená, prošel, při známce 4 je bohužel nutné si předmět zapsat další semestr znovu a celý jej znovu absolvovat. U většiny předmětů existuje také známka 4+. Tu dostane student, kterému těsně utekla trojka, a má tak možnost dodatečného přezkoušení – to je někdy ústní, někdy písemné

13) V jakém případě lze požádat o opakování ročníku?

Odpověď: Tato možnost na VŠE neexistuje. Systém studia na VŠE je založen na kreditových poukázkách, které jsou čerpány při zápisu předmětů, a na začátku studia jsou každému studentovi přiděleny i tzv. rezervní poukázky. Ty jsou určeny právě na opakování neúspěšně ukončených předmětů. Jestli se Vám tedy první semestry studia nevyvedly podle představ, musíte si zapsat neúspěšně uzavřené předměty znovu. Pokud už teď víte, že nemáte dostatek poukázek k dokončení studia, doporučuji si podat znovu přihlášku k přijímacímu řízení do prvního ročníku, nebo si požádat o dodatečné přidělení poukázek. Tuto žádost schvaluje děkan fakulty.

Odpovědi na časté otázky uchazečů (FAQ)