Přijímací řízení do bakalářského studia

Důležité termíny

  • 24. 1. 2020  den otevřených dveří na Fakultě financí a účetnictví  pro zájemce o studium od akademického roku 2020/2021, od 9.00 a 11.00 ve Vencovského aule
  • 30. 4. 2020 poslední den podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku (akademický rok 2020/2021)
  • 15. – 16. 6. 2020  přijímací zkoušky
  • 19. 6. 2020 zápis do studia (akademický rok 2020/2021)
  •  přijímací zkoušky pro uchazeče z EU studující v cizině srpen 2020 – bude upřesněno (akademický rok 2020/2021)
  • 17. 9. 2020 slavnostní imatrikulace (akademický rok 2020/2021)
  • 16. 9. 2019 začátek výuky (akademický rok 2019/2020)
  • září 2020 seznamovací kurzy pro první ročník

Termín konání přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky pro akademický rok 2020/2021 je stanoven na 15. a 16. červen 2020.

Uchazeči ze zemí EU, kteří budou skládat maturitní zkoušku v zahraničí a nemohou se účastnit červnového termínu přijímací zkoušky, mohou písemně požádat (k rukám paní Jany Stehlíkové) do 30. 4. 2020 o skládání přijímací zkoušky v srpnu 2020. Přihlášku ke studiu podávají elektronicky shodně s ostatními nejpozději do 30. 4. 2020.


Přijímací zkoušky a začátek studia


Doporučené odkazy: