Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mimosemestrální kurz Deutsche Rechnungslegung Reformüberlegungen

Související stránky

8.6.2009 15.6.2009

Katedra finančního účetnictví a auditingu otevírá nový mimosemestrální odborný intenzivní seminář

1FU570 Deutsche Rechnungslegung Reformüberlegungen,

který bude vyučovat v německém jazyce hostující profesor

Proffesor Dr. Christoph Watrin

Direktor des Institut für Unternehmensrechnung und -besteuerung, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, BRD.

Program:watrin

Deutsche Rechnungslegung: Gegenwärtiger Stand und Reformüberlegungen:

 • Entwicklung der Rechnungslegung in Deutschland
 • Überblick über das geltende deutsche Bilanzrecht
 • Rahmenbedingungen für eine Reform des Bilanzrechts
 • Reformüberlegungen: Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)
 • Weitere Reformüberlegungen: Kapitalschutz und steuerliche Gewinnermittlung

Konání semináře:

 • Výuka se koná ve dnech 8. - 12. června 2009, vždy 9.00 - 13.00 hodin, písemný
  test proběhne dne 15. června 2009 od 9.00 hodin

Podmínky absolvování semináře:

 • Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu

Počet kreditů:

 • 3 ECTS kredity pro studijní plán E
 • 2 kredity pro všechny ostatní studijní plány

Přihlašování na seminář:

 • Elektronicky přes http://isis.vse.cz
 • Kapacita pro registrace je nastavena na 100 studentů. Skutečná kapacita kurzu (pro zápisy) je však pouze 40 studentů. Kurz bude zapsán tedy pouze 40 studentům a to v pořadí podle času registrace. Katedra finančního účetnictví a auditingu si vyhrazuje právo kurz v závažných případech zrušit bez náhrady v případě zrušení výuky ze strany hostujícího profesora.

Podrobnější informace o semináři: