Minimální bodové hranice potřebné pro přijetí na obory bakalářského studijního programu v ak. roce 2010/2011

Na obory bakalářského studijního programu v akademickém roce 2010/2011 budou přijati uchazeči, kteří složili úspěšně přijímací zkoušku /dosáhli z každého z testů alespoň 50 bodů/ a celkem z obou testů získali alespoň následující počet bodů:

Obor Minimální počet bodů
Bankovnicví a pojišťovnictví BP 146
Zdanění a daňová politika DP 120
Finance FI 150
Účetnictví a finanční řízení podniku UC 142
Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání UP 100

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeči poštou v nejbližších dnech.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague