Na kafe se školiteli

Workshop závěrečných prací
1. 11. 2022

Scroll

Program

09:00 – 10:00 Jak napsat úspěšnou práci
RB 101

panelová diskuse s absolventy
moderuje doc. Leoš Vítek

 • Jak vybrat správné téma, které nezůstane jen v InSIS?
 • Jak spolupracovat s vedoucím práce / školitelem?
 • Jak si časově rozvrhnout psaní práce a zvládat studium?
 • Co byste nejradši věděli, když jste začínali psát?
 • Co bylo nejtěžší při psaní práce?
 • Tipy a triky k napsání úspěšné a zajímavé práce.
10:00 – 11:00 Jaká témata aktuálně řeší praxe?
RB 101

panelová diskuse se zástupci partnerů FFÚ
moderuje Dr. Barbora Rýdlová

 • Debata odborníků z praxe (KB, EY, KPMG, Deloitte, Grant Thornton).
 • Jaká aktuální témata by studenti mohli řešit v různých oblastech financí?
 • Jak spolupracují se studenty při psaní?
 • Jsou závěrečné práce důležitým milníkem v rozvoji odborných znalostí a dovedností studentů?
 • Jak může dobrá kvalifikační práce ovlivnit kariéru?
 • Kde hledat informace z praxe a jak s experty konzultovat?
11:00 – 12:30 Na kafe s vedoucími a zástupci praxe
atrium RB

neformální setkání v atriu RB

 • Přijďte konzultovat své nápady a témata s odborníky.
 • Zjistěte, jaká témata jsou trendy a získejte podporu při jejich zpracování.
 • Přijďte si popovídat s vedoucími o tom, co dělá práci dobrou.
 • Přítomni budou vedoucí kateder spolu s dalšími vyučujícími – domluvte si vedoucího a téma práce na Inovačním týdnu!
 • Zjistěte, jaké datové zdroje a sektorové analýzy můžete využít.
 • Už práci píšete? Přijďte na kafe se svým vedoucím!

I. Panelová diskuse s Alumni

Kateřina Josková
Kateřina Josková

alumni

Kateřina je čerstvým absolventem FFÚ magisterského oboru Finance a rozhodla se pokračovat ve studiu v doktorském programu, aby mohla dále rozvíjet své nabyté znalosti. Její diplomová práce na téma „Daňové úniky a jejich faktory“ byla oceněna jako jedna z excelentních studentských odborných prací v rámci soutěže ESOP. Současně pracuje v oddělení zabývající se fyzickými osobami na pozici Junior Tax Consultant ve společnosti KPMG.

Marianna Gregorovičová
Marianna Gregorovičová

alumni

Absolventka oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. Během studia získala praxi ve společnosti Ernst & Young, kde působila jako Intern v týmu Oceňování podniků. Po absolvování studia nastoupila do České spořitelny na pozici Finančního analytika. Diplomová práce zaměřená na problematiku udržitelného rozvoje (téma Hodnotící analýza vykazování informací o udržitelném rozvoji mezi významnými podniky v ČR) ji umožnila zapojit se do zajímavých projektů v současném zaměstnání a propojit tak nabyté znalosti s praxí.

Karel Šantora
Karel Šantora

alumni

Karel čerstvě absolvoval s vyznamenáním obor Zdanění a daňová politika na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Nyní pokračuje ve studiu doktorského programu Finance. V diplomové práci, která byla oponentem i vedoucím navržena na cenu ESOP, se zabýval dopady pandemie na daňové subjekty. Současně pracuje ve společnosti LeitnerLeitner na pozici daňového konzultanta v oddělení nepřímých daní.

David Hejduk
David Hejduk

alumni

David je absolventem magisterského studia oboru Finance a oceňování podniku a v současnosti působí ve společnosti Grant Thornton v oddělení převodních cen, kde se problematice transfer pricingu aktivně věnuje. Praxe při studiu v oblasti převodních den Davida přiměla ke zpracování diplomové práce na téma „Stanovení obvyklé úrokové sazby ve vnitroskupinovém financování v podmínkách ČR“, která se zabývá specifickou transfer pricingovou problematikou finančních transakcí. Davidovými profesními zájmy kromě převodních cen jsou také korporátní finance, finanční řízení podniku a podnikové valuace.

Štěpán Onder
Štěpán Onder

alumni

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získal doktorandské vzdělání v oboru Finance. Štěpán má mnohaleté praktické zkušenosti s řízením rizik z bank, pojišťoven a splátkových společností z různých rolí řízení rizik (úvěrové riziko korporátní, operační riziko, ALM a tržní riziko, Basel II, Solvency II, Basel III, riziko likvidity, retailové úvěrové riziko, compliance riziko) a auditu a to jak z pozic analytických, tak pozic vrcholově manažerských a strategických. Profesní kariéru zahájil jako Risk manager ve společnosti ŠkoFIN. Dále pracoval jako expert v úseku řízení aktiv a pasiv v Konsolidační bance. Poté pracoval jako Senior Manager pro Credit Risk a Treasury v ING Lease CR. V bankovnictví pracoval jako Senior Manager (úvěrové a operační riziko a Basel II) v GE Money Bank a jako ředitel útvaru řízení rizik v Raiffeisen stavební spořitelně. Řídil také skupinový risk management (Chief Risk Officer) ve splátkové společnosti ProfiReal SE působící na 8 trzích. Štěpán má také zkušenosti z manažerského poradenství (Big 4 – Senior consultant PwC + Manager KPMG) a rovněž působil jako poradce kontraktor v projektech řízení rizik (např. pro Ministerstvo financí/SolvencyII, Kooperativa pojišťovna, Česká exportní banka, PGRLF a MZE, AAA Auto, PwC/Risk academy, Veolia/Compliance program). V současnosti pracuje v Generali České pojišťovně na pozici Senior interního auditora. Externě působí jako lektor v oblasti řízení rizik se specializací na řízení rizik finančních institucí.

Michal Vrána
Michal Vrána

alumni

Michal je čerstvým absolventem programu Účetnictví a finanční řízení podniku. Již během studia získával znalosti a zkušenosti v rámci oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte, v němž působí až do současnosti. Především pracovní zkušenosti z aplikace mezinárodního účetního standardu IFRS 16 využil při tvorbě diplomové práce na téma „Výjimky ve standardu IFRS 16 a jejich užívání v praxi“, obhájené na Katedře finančního účetnictví a auditingu.

II. Panelová diskuse - Aktuální trendy a co praxe řeší

Petr Toman
Petr Toman

KPMG

Petr je viceprezidentem Komory daňových poradců ČR. V KPMG je zodpovědný za poskytování komplexních služeb v oblasti DPH,  cel a dalších nepřímých daní v České republice. Zároveň je odpovědný za oblast poradenství při daňových kontrolách, v soudních sporech se správci daně a za komplexní daňové poradenství společnostem v oblasti nemovitostí a výstavby. Petr má také zkušenosti jak s přípravou daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob a k DPH, tak s daňovým plánováním v těchto oblastech. Jeho klienty jsou jak výrobní a obchodní společnosti, tak finanční instituce. Mimo jiné působí i na Vysoké škole ekonomické, konkrétně na Fakultě financí a účetnictví.

Jan Vejmělek
Jan Vejmělek

Komerční banka

Jan Vejmělek je absolventem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (hlavní specializace Finance, vedlejší specializace Ekonomika průmyslového podniku). V roce 2003 dokončil na téže fakultě doktorské postgraduální studium v oboru Hospodářská politika a správa, specializaci Finance. V letech 2004 až 2006 absolvoval distanční postgraduální studium na CFA Institute (USA).

Zbyněk Bolcek
Zbyněk Bolcek

Grant Thornton

Zbyněk Bolcek působí v Grant Thornton Advisory na pozici Managing Partner, kde se expertem v oblasti elektronických komunikací a technologií, dále pracuje i na projektech v oblastech energetiky, bankovnictví a dopravy. V poradenství působí 23 let a má bohaté zkušenosti v oblasti ekonomické a soutěžně-právní regulace, odvětvové politiky, firemní a produktové strategie, prodeje a dalších oblastí business developmentu zejména telekomunikačních a technologických firem.

Dříve než nastoupil do společnosti Grant Thornton, Zbyněk spoluzaložil a vedl marketingový a produktový tým největšího virtuálních mobilního operátora v Polsku, pracoval jako vedoucí produktového oddělení ve společnostech Telefónica O2 Czech Republic, Český Telecom a GTS CZECH. Zbyněk je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty mezinárodních vztahů.

Zbyněk má bohatou přednáškovou činnost – vystupoval na mnoha telekomunikačních konferencích v ČR i zahraničí, je pravidelný vedoucím technologického panelu na Mezinárodním strojírenském veletrhu, je autorem několika odborných studií a dále je vedoucím pravidelného Průzkumu využívání internetu v ČR.

Radovan Fišer
Radovan Fišer

Deloitte

Radovan Fišer je senior manažer v týmu oceňování a finančního modelování společnosti Deloitte s desetiletou praxí. Jeho doménou jsou oceňování a finančně-analytické služby pro účely českých i mezinárodních sporů. Právě v této oblasti Radovan využívá historickou i aktuální oceňovací metodologii, a to jak při provádění ocenění, tak při revizích ocenění. Radovan je absolventem Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově a má ze sebou kurzy Institutu oceňování majetku a American Society of Appraisers.

Petr Vácha
Petr Vácha

EY

Petr je vedoucím partnerem auditu, účetních a forenzních služeb. Zaměřuje se na sektor průmyslové výroby, obchodu, telekomunikací a technologií. Během své kariéry vedl audity řady českých i zahraničních společností a podílel se na významných poradenských projektech. Působil také jako konzultant pro auditorské týmy pracující s nejvýznamnějšími klienty v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Dlouhodobě se podílí na zkvalitňování české účetní a auditorské profese. Je členem Národní účetní rady, místopředsedou Výboru pro účetní výkaznictví Komory auditorů ČR a členem Globálního fóra ACCA pro audit a účetnictví. Vyučuje také na Vysoké škole ekonomické v Praze.

III. Na kafe se školiteli a zástupci praxe

Barbora Rýdlová
Barbora Rýdlová

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

Barbora je akademickou ředitelkou programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování, který spolu s kolegy na FFÚ VŠE vybudovala.

Je garantem předmětu Corporate Finance v mezinárodním magisterském programu MIFA. Ve vědecké práci se věnuje přiměřenému odměňování za zaměstnanecké vynálezy, osobnímu goodwillu, oceňování pro specifické případy vypořádání společného jmění manželů nebo ESG. V roce 2012 získala Cenu rektora VŠE za podíl na prestižní publikaci a za spoluautorství knihy Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy).

Působí jako znalec v oboru oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Od roku 2010 do roku 2020  byla členkou poradního sboru znalců pro oblast oceňování podniků a movitého majetku na Krajském soudu v Praze, v roce 2021 byla jmenována do poradního sboru na Ministerstvu spravedlnosti ČR. V rámci této spolupráce také připomínkuje návrhy právních předpisů. Vykonává kontrolní činnost pro Radu pro veřejný dohled nad auditem.

Jaroslav Wagner
Jaroslav Wagner

Vedoucí katedry manažerského účetnictví, VŠE v Praze

Jaroslav Wagner je docentem a vedoucím katedry manažerského účetnictví. Vyučuje kurzy manažerského účetnictví, měření a řízení výkonnosti a controllingu na bakalářských, magisterských, doktorských, MBA i celoživotních studijních programech v českém i anglickém jazyce. V těchto oblastech se věnuje také výzkumné a publikační činnosti. Vedl více než 60 diplomových a bakalářských prací.

Petr Petera
Petr Petera

Katedra manažerského účetnictví, VŠE v Praze

Petr Petera se ve své vědeckovýzkumné činnosti zabývá problematikou měření výkonnosti podniku, zejména pak odměňováním pracovníků v závislosti na výkonnosti. Dalším jeho významným vědeckovýzkumným tématem je problematika udržitelného rozvoje a její integrace do manažerského účetnictví.

Byl aktivním účastníkem několika zahraničních mezinárodních konferencí, například PMA 2012 – Performance management: From strategy to delivery, Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK či IBIMA (International Business Information Management Association) 2017, Madrid, Spain. Od roku 2005 do roku 2013 zastával pozici „vedoucí controllingu“ ve společnosti Teplická strojírna s.r.o. a v současnosti rovněž působí jako konzultant v oblasti controllingu.

Jana Tepperová
Jana Tepperová

Vedoucí katedry veřejných financí, VŠE v Praze

V současné době je vedoucí katedry veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2011 zakončila doktorské studium v oboru Finance a v roce 2020 získala docenturu. V pedagogické i výzkumné činnosti se věnuje zejména mezinárodnímu zdanění příjmů. Je členkou redakční rady časopisu European Financial and Accounting Journal a Bulletinu Komory daňových poradců. Od roku 2004 je registrovanou daňovou poradkyní. V letech 2006 až 2012 byla jako vedoucí sekce sociálního a zdravotní pojištění členkou odborného kolegia Komory daňových poradců ČR. V letech 2012 a 2013 pracovala rovněž na Ministerstvu financí ČR jako odborník na veřejné pojistné. Od roku 2009 je zkušební komisařkou garantující daňovou část profesní zkoušky auditora.

Jarmila Radová
Jarmila Radová

Vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, VŠE v Praze

Absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde získala titul RNDr. Další profesní život spojila s Vysokou školou ekonomickou, kde následně získala doktorát a docenturu v oboru Finance. Vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví od roku 2008. Na FFÚ se zaměřuje na využití matematických metod v oblasti financí, pojišťovnictví a kapitálových trhů. Je členkou vědeckého grémia České bankovní asociace. Podílí se na řešení projektů GAČR a Interní grantové agentury. Je spoluautorkou několika knižních publikací a řady článků v našich i zahraničních odborných časopisech a konferenčních sbornících.

David Procházka
David Procházka

Vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, VŠE v Praze

David Procházka je garantem navazujícího magisterského studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku. Vyučuje předměty zaměřené na problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na bakalářském, magisterském i doktorském stupni. V publikační činnosti se kromě oblasti IFRS věnuje i problematice relevance účetního výkaznictví pro kapitálové trhy, specifikům reportingu v nadnárodních skupinách a účetnictví profesionálních fotbalových klubů. Je vedoucím 150 úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací, včetně mnoha prací oceněných v soutěži ESOP vyhlašované rektorem VŠE. Podnikatelskému sektoru poskytuje poradenství při implementaci IFRS, je členem EFRAG FR Technical Expert Group a autor interpretací Národní účetní rady.

Jan Molín
Jan Molín

Katedra finančního účetnictví a auditingu, VŠE v Praze

Jan Molín je zástupcem vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze. Je daňovým poradcem, členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky, předsedou Etické komise Komory certifikovaných účetních a místopředsedou Metodické rady Svazu účetních. Zastupuje Svaz účetních v Národní účetní radě. Je zkušebním komisařem Komory daňových poradců České republiky a odborným porotcem soutěže Účetní roku. Praxi vykonává ve společnosti Ademia Consulting, s.r.o., zabývá se účetnictvím a daněmi podnikatelských subjektů.

Je autorem řady článků a odborných publikací. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost. Je vítězem soutěže Daňař & daňová firma roku 2021 v kategorii Nejlepší lektor v daních a trojnásobným držitelem ocenění Pedagog roku na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze.

Libuše Müllerová
Libuše Müllerová

Katedra finančního účetnictví a auditingu, VŠE v Praze

Libuše Müllerová je obsahovým garantem řady kurzů zajišťovaných katedrou, školitelkou doktorandů a členkou vědecké rady fakulty financí a účetnictví. Ve výuce se specializuje na provázanost obchodního práva s účetnictvím osobních a kapitálových obchodních společností. Dále pak se věnuje daňové problematice v souvislosti s účetnictvím. Veřejnosti je známa svými publikacemi a vzdělávací činností v oblasti účetnictví a auditingu. Patří mezi zakládající členy Komory auditorů ČR v roce 1992, kde od počátku jejího vzniku působila v různých funkcích s odpovědností za vzdělávání a zkoušky auditorů. Stála u založení Národní účetní rady v roce 1999, kde je dosud součástí týmu zastupujícího FFÚ VŠE.

Pavel Dolák
Pavel Dolák

KPMG

Pavel Dolák pracuje ve společnosti KPMG od roku 2003 a zaměřuje se především na audit nadnárodních a národních společností podnikajících v sektoru nemovitostí a stavebnictví a výrobních společností. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti s auditem konsolidovaných finančních výkazů a podkladů pro konsolidaci v souladu s IFRS.

Petr Čihák
Petr Čihák

Deloitte

Petr Čihák je ředitel oddělení oceňování v rámci finančního poradenství. V rámci své více než 10 leté praxe v Deloitte pracoval na projektech v oblasti energetiky, utilities, strojírenství nebo finančním sektoru. Petr získal titul Ph.D. na pražské Vysoké škole ekonomické a je kandidátem titulu Accredited Senior Appraiser (ASA).

Jana Solarová
Jana Solarová

EY – Audit

Jana Solarová vystudovala s vyznamenáním obor Účetnictví a finanční řízení podniku na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (vedlejší specializace Učitelství odborných ekonomických předmětů). Ve společnosti EY pracuje od roku 2016 a její specializací jsou především audity energetických, technologických a výrobních společností. V portfoliu má jak audity konsolidovaných, tak individuálních výkazů společností, a to v souladu s ČÚS, IFRS nebo US GAAP.

Jan Zadražil
Jan Zadražil

EY – Valuations

Jan působí na pozici Director týmu Oceňování a modelování EY, kde uplatňuje své více než 15leté zkušenosti. Specializuje se na oceňování finančních institucí, společností působících v energetickém sektoru nebo technologických start-upů. Dále se věnuje oceňování hmotných a nehmotných aktiv, finančních derivátů nebo úvěrových portfolií. Jan je absolventem Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a členem CFA Institutu a české CFA Society.

Filip Wimmer
Filip Wimmer

EY – Advanced Analytics

Filip je v datovým vědcem z týmu pokročilé datové analytiky EY. Mezi jeho hlavní přednosti patří dashboarding, finance a programování v Pythonu. Během svého působení v EY pracoval na mnoha projektech v bankovním a automobilovém sektoru. Filip vystudoval na Vysoké škole ekonomické obor účetnictví a finanční řízení podniku s vedlejším zaměřením na datové inženýrství. Filipa můžete také potkat na některých kurzech fakulty finanční a účetnictví, které se týkají problematiky business intelligence.

Tomáš Sobotka
Tomáš Sobotka

EY – Risk Advisory

Tomáš je ředitelem v týmu consultingu pro finanční instituce. Vede tým specializující na modelování a řízení tržních rizik, oceňovaní derivátových kontraktů a poradenství v oblasti Asset Liability Management. Hlavní klienti Tomášova teamu jsou přední investiční banky, lokální banky v CEE a Wealth Asset Management firmy (např. fondy a investiční společnosti). Tomáš má doktorát z aplikované matematiky a publikuje odborné články týkající se nových přístupů oceňování derivátů a řízení tržních rizik.

Galerie

Partneři

Komerční banka
Grant Thornton
KPMG
Ernst & Young
Deloitte

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: